Spring til indhold

Relationer mellem lærere og elever - en undersøgelse i 7. klasse

header image
billede
_MG_1401 copy2.jpg

Undersøgelse af elevers positive og negative oplevelser med deres lærere.

Skoleelever oplever at blive ydmyget, forfulgt, truet eller mobbet af deres lærere. Det viser DCUM’s og Børnerådets rapport om relationerne mellem lærere og elever i 7. klasse. I rapporten kan man også læse, at de fleste elever har positive oplevelser med deres lærere. Det kan fx være, at læreren roser, motiverer eller udviser tolerance. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 1.200 elever er blevet spurgt, hvordan de oplever relationerne til lærerne – på godt og ondt.

Elever der har positive oplevelser med deres lærere
Undersøgelsen viser, at de fleste elever har positive relationer til deres lærere dagligt, flere gange om ugen eller flere gange om måneden. Det kan fx være, at læreren roser, viser respekt eller tolerance over for eleven. Det er især de fagligt stærke elever, der har positive oplevelser, og det er typisk de samme elever, der ofte har forskellige positive oplevelser med lærerne. Det betyder, at en elev, der fx ofte oplever at blive rost, også oplever, at han/hun ofte bliver motiveret, støttet, tolereret mv. Undersøgelsen viser også, at jo oftere eleverne har positive oplevelser med lærerne, jo gladere er de for at gå i skole, og jo mere positivt vurderer de deres muligheder for at blive fagligt dygtigere i timerne.

Elever der har negative oplevelser med deres lærere
Op til 25 % af eleverne i 7. klasse har hver dag, flere gange om ugen eller flere gange om måneden en negativ oplevelse med deres lærere. Det kan fx være, at lærerne ydmyger, håner, forfølger, truer eller ignorerer. Det er typisk de samme elever, der har flere forskellige negative oplevelser med lærerne: Jo oftere en elev fx føler sig ydmyget, jo oftere vil den samme elev opleve at blive hånet, forfulgt, truet osv. Der er altså en gruppe af elever, der har det særligt svært med deres lærere. Undersøgelsen viser også, at jo oftere eleverne har negative oplevelser, jo mindre glade er de for at gå i skole og jo mindre oplever de, at lærerne hjælper dem, hvis de har problemer.

Mobber lærerne?
Undersøgelsen viser, at 10,5 % af eleverne har haft oplevelser med lærerne inden for det sidste halve år, som de direkte beskriver som mobning. Lærernes mobning sker typisk i timerne, men den kan også foregå i frikvartererne, efter skoletid eller andre steder. Eleverne angiver, at det primært er én lærer, der mobber. De mobbede elever taler typisk med deres forældre og dernæst med deres venner om oplevelserne, men der er også en del af eleverne, der ikke taler med nogen om det.

Hvad ønsker eleverne?
Humor, faglig seriøsitet og interesse – sådan lyder elevernes ønsker til, hvad der skal præge deres relation til lærerne. I undervisningen skal der være plads til både humor og faglig seriøsitet, og så ønsker eleverne, at lærerne aktivt hjælper dem med at løse deres interne konflikter og mobning, fordi de ikke altid selv er i stand til at finde en løsning. Endelig må lærerne gerne vise interesse for elevernes privatliv.

Hent undersøgelsen:

    

Om Undersøgelsen

Via Børnerådets Børne- og Ungepanel, som aktuelt består af elever i 7. klasse, giver undersøgelsen et indblik i relationerne mellem lærere og elever – set med elevernes øjne. Relationerne er blevet undersøgt ved, at eleverne har vurderet hyppigheden af en række udvalgte positive og negative oplevelser, der hver især er indikatorer for enten en positiv eller en negativ relation. Eleverne har vurderet deres egne og deres kammeraters oplevelser inden for det seneste halve år, hvilket giver et aktuelt billede af relationerne. Ud over spørgeskemabesvarelser fra Børne- og Ungepanelet trækker rapporten på materiale fra 12 interview med elever i 7. klasse.

 

SMdreng_lærerSkak.jpg