Spring til indhold

Rapport: Fællesskaber og trivsel i skolen

header image
billede
SMSkatere.jpg

Stærke sammenhænge imellem fællesskab og trivsel

Med afsæt i Den Nationale trivselsmåling - det største talmateriale, vi nogensinde har haft til rådighed - fokuserer denne DCUM-rapport på fællesskab og trivsel i den danske grundskole. 

Rapporten samt omfattende tidligere forskning bekræfter, at oplevelse af fællesskab er en uomgængelig forudsætning for elevernes trivsel. Anbefalingen er, at det betaler sig at styrke frigørende fællesskaber i skolen som en effektiv måde til at fremme trivsel, kreativitet, alsidig udvikling og dermed læring. 

Undersøgelsen viser samtidig en meget stærk sammenhæng mellem oplevelsen af fællesskab og alle facetter af trivsel: skoletrivsel, at lære mere, at blive involveret, at være mere kompetente, at være mere trygge og være uden smerter.

De elever, som både oplever stærke elevfællesskaber og elev-lærer-fællesskaber har i særklasse høj trivsel, mens elever som både oplever en lav grad af elevfællesskab og en lav grad af fællesskab med lærerne er tilbøjelige til at mistrives.

DCUM rapport

"vi ser en mangedobling af andelen med høj trivsel blandt elever med stærk fællesskabsoplevelse sammenlignet med elever med svag fællesskabsoplevelse."

DCUM rapport

"eleverne i grundskolen oplever en høj grad af fællesskab mellem elever men noget mindre fællesskab mellem elever og lærere."

Der er mange grunde til at fokusere på netop fællesskaber. Men de vigtigste er, at grundskolen argumenterbart er samfundets vigtigste fællesskabende institution – og nogen vil mene den reelt sidste tilbageværende, hvor hele samfundet møder hinanden – samt at det for en ganske stor gruppe elever har vist sig at være en stor udfordring at opnå tilstrækkelig stærk fællesskabsfølelse til, at de fungerer godt i skolen.    

Fællesskab er ikke kun godt

Fællesskab lyder jo godt og vækker nok som oftest positive associationer, men undersøgelsen minder os også om, at fællesskab ikke er noget utvetydigt gode, og at det er vigtigt at være opmærksom på, at fællesskaber kan være mere eller mindre un-dertrykkende for såvel de involverede som udenforstående.

Anbefalinger

I rapportens afsluttende kapitel oversættes resultaterne direkte til en række anbefalinger til alle skolens aktører: elever, lærere, pædagoger, ledelse, forældre, forvaltning og politikere. 

 

Rapporten er udarbejdet af professor Hans Henrik Knoop, AU og North-West University, professor Bjørn E. Holstein, SDU, lektor Hanne Viskum, Professionshøjskolen Metropol og direktør ved Dansk Center for Undervisningsmiljø Jannie Moon Lindskov.

hent rapporten her:

Rapportens hovedkonklusioner

 

 

Der er generelt høj skoletrivsel i den danske grundskole

De fleste elever oplever et stærkt elevfællesskab i skolen, mens de færreste oplever et stærkt elev-lærer-fællesskab.

Fællesskab, både mellem eleverne og mellem elever og lærere, viser statistisk sammenhæng med alle indikatorer på trivsel

De elever, som både oplever stærke elevfællesskaber og elev-lærer-fællesskaber har i særklasse høj trivsel

Bestil rapporten i DCUMs materialeshop

bestil

National konference om fællesskaber og trivsel i skolen

læs mere

Se også rapporten 'Fra Kedsomhed til Trivsel i skolen', DCUM 2016

læs mere

Se flere DCUM undersøgelser på grundskoleområdet

læs mere