Spring til indhold

Pilotprojekt: Dagplejen 2007

header image
Af DCUM
billede
BMtraktortræf.jpg

I pilotundersøgelsen Dagplejen 2007 kigger DCUM nærmere på det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i de danske dagplejehjem.

Undersøgelsen omfatter 43 dagplejehjem i 39 af landets kommuner, hvor lederne har svaret på et spørgeskema om dagplejens organisering, og kendskab og indstilling til arbejdet med børnemiljø.

Det er DCUMs vurdering, at tallene i undersøgelsen giver et troværdigt fingerpeg om de tendenser, der gør sig gældende for børnemiljøet i danske dagplejehjem.

Undersøgelsen danner afsæt for det videre arbejde med at udvikle materialer og værktøjer, der kan inspirere og vejlede dagplejen i forhold til det lovpligtige børnemiljøvurderingsarbejde. 

Hent rapporten:

"Undersøgelsen danner afsæt for det videre arbejde med at udvikle materialer og værktøjer, der kan inspirere og vejlede dagplejen"

BMbarn_peger-op.jpg