Spring til indhold

Mobning og udvikling af kriminel adfærd

header image
billede
SMDreng_NYcap.jpg

Undersøgelse af sammenhængen mellem elever, der hyppigt mobber, og deres involvering i mere aggressive former for kriminalitet. 2003.

Projektet om mobning i grundskolen og udvikling af kriminel adfærd hos eleverne havde som hovedformål at finde frem til forhold på skolen, som har indflydelse på graden af mobning og den kriminelle adfærd. Der er fokuseret på forhold, som det er muligt for den enkelte lærer og skole at påvirke således, at man kan nedbringe tendensen til mobning og kriminel adfærd hos eleverne. Projektet er gennemført af Rådgivende Sociologer i et samarbejde med DCUM. Rapporten er udgivet marts 2003 og afslutter et udviklingsprojekt for Undervisningsministeriet.

Klar sammenhæng med det sociale miljø

Projektet har blandt andet vist, at der er en klar sammenhæng mellem det sociale miljø i klassen og udbredelsen af mobning, ligesom der er vist et behov for mere nærvær fra lærernes side for at kunne hjælpe de mest mobbebelastede. Også tilstedeværelsen af regelsæt for indbyrdes opførsel i klassen og i frikvartererne – og disses efterlevelse har betydning graden af mobning.

Hyppig mobning og aggressiv kriminalitet

Der er i projektet vist en sammenhæng mellem elever, der hyppigt mobber, og deres involvering i mere aggressive former for kriminalitet. Det er også vist, at elever, der ofte bliver mobbet, også selv ofte optræder som mobbere, ligesom resultaterne viser, at både det at blive mobbet og det selv at mobbe andre hænger sammen med en dårlig psykisk tilstand.

Forældre kender deres børns roller

Det har vist sig, at forældre meget ofte kender deres børns rolle vedrørende mobning temmelig godt – både om børnene bliver mobbet, og om børnene selv mobber andre. Der er en klar fornemmelse hos forældrene af mobbesituationen i skolen, idet deres besvarelser ligger meget tæt på elevernes. Til gengæld har lærerne i denne undersøgelse en overdreven opfattelse af mobningsproblemet, som de finder meget større end eleverne.

Hent undersøgelsen:

Du kan også læse om mobning på nettet i DCUMs materiale om digital mobning

læs mere
SMPige_Ipad.jpg