Spring til indhold

Mobning og fællesskaber på EUD

header image
billede
20070510-078.jpg

DCUM har spurgt 1342 erhvervsskoleelever om deres oplevelser med mobning på skolen.

Svært at sige 'mobning'

Adspurgt direkte viser det sig, at få (4,3%) elever oplever, at de har været udsat for mobning, mens næsten hver femte (19%) elev svarer bekræftende på spørgsmål om krænkelser, som man normalt sætter i forbindelse med mobning (f.eks. at blive kaldt grimme navne, at blive holdt udenfor fællesskabet etc). Selve ordet 'mobning' indgik ikke i disse spørgsmål.

Det kan tyde på, at eleverne har svært ved at identificere både egne og andres grænser for krænkende adfærd og mobning. Hvornår er noget mobning og hvornår er det værkstedshumor?

En anden forklaring kan være, at eleverne er særligt tilbageholdende med at sætte mobbe-prædikatet på sig selv og deres egne oplevelser. Med andre ord: Mobning kan være et tabuiseret og belastet ord, som eleverne ikke ønsker at bruge om sig selv. Man vil ikke fremstå som svag eller som offer.

Tvivl om ret og pligt

Kun ca. halvdelen af eleverne vil henvende sig til en person fra skolen, hvis de oplever mobning, og kun knap halvdelen kender til skolens forpligtelser i forbindelse med antimobbearbejde.

I de efterfølgende interviews uddyber nogle elever, at det sociale ikke får meget opmærksomhed. De er der for at lære noget, og de sociale rammer skifter alligevel hele tiden. Dertil kommer, at mange EUD-elever opfatter det som deres eget ansvar at fungere i fællesskaberne.

Flygtige fællesskaber og tabu-tema

Men de vigtige elevfællesskaber er udfordrede på EUD. Det skyldes blandt andet den omskiftelige hverdag og flygtige struktur med skole- og praktikophold, der kan gøre det svært at opbygge stabile relationer og elevfællesskaber.

Læs flere resultater og analyser i rapportsammendraget nederst på siden.

STMBordfodbold.jpg
erhvervsskoleelev

"....mange skoleforløb er så korte, så man kan se en ende på det, og derfor udholde eventuelle krænkelser og mobning"

 

I forlængelse heraf hersker der en holdning til at fællesskaber 'ikke er noget, man prioriterer'. Eleverne har fokus på det faglige og det sociale samvær ikke spiller så stor en rolle.

Endelig viser undersøgelsen at EUD-eleverne i vid udstrækning anser problemer med mobning og eksklusion som noget de selv skal kunne håndtere som voksne mennesker. Dette kan samtidig være en forklaring på, at kun få elever ville gå til skolen, hvis de oplever mobning.

 

Læs sammendrag af undersøgelsen 

 

Hent hele rapporten her

Dialogværktøj til antimobbearbejde på erhvervsskoler

læs mere

Artikel: EUD elever kender ikke deres rettigheder

læs mere

Skabelon og vejledning til antimobbestrategi på ungdomsuddannelser

læs mere

Øvelser til lærere og elever: Hvad er mobning? hvad kan vi gøre ved det?

hent

Artikel: "Det er gas - du ka ta det!" Om mobning på erhvervsskoler

læs mere