Spring til indhold

Mobning 2004 - en undersøgelse i 7. klasse

header image
billede
SMpige_cirkel.jpg

Resultaterne af DCUM's og Børnerådets undersøgelse i Børnerådets Børne- & Ungepanel.

Uddybe den tilgængelige viden

Baggrunden for samarbejdet var et fælles ønske om at uddybe den tilgængelige viden om fænomenet mobning for hermed at kvalificere indsatsen for trivselen i skolerne. Udgangspunktet har været en respekt for de følelser og oplevelser, som eleverne giver udtryk for. Særligt har vi ønsket at undersøge de sociale processer, der kan føre til enten mobning eller til øget trivsel, herunder lærerens rolle og samspil med den enkelte elev.

Bedre kontakt mellem lærer og elev

Resultaterne har begrundet denne interesse for lærerens rolle.Det fremgår med tydelighed, at den personlige kontakt mellem den enkelte elev og læreren lader en del tilbage at ønske. Alt for mange elever oplever, at de ikke kan betro sig til deres lærer, og at lærerne ikke hjælper, når det kniber. En hel del oplever endda, at en lærer aktivt har mobbet elever!

Positiv udvikling

Den gode nyhed er, at vi også med denne undersøgelse kan bekræfte den positive udvikling: Indsatsen mod mobning er begyndt at få virkning, siden der for alvor kom gang i sagerne for omkring 5 år siden. Der forestår endnu et stort arbejde for skolerne og lærerne på dette område, og det drejer sig bl.a. om at udvikle de professionelles personlige kompetencer. Lærerne må blive bedre til at rumme eleverne, til at medvirke til øget selvværdsoplevelse og til at møde alle børn med mere anerkendelse. Det vil først og fremmest komme de svageste elever til gode, netop dem, der stadig lider mest under mobningens forbandelse.

Hent undersøgelsen:

få mere at vide om mobning og hjælp til jeres arbejde mob mobning

læs mere
SMPige_tavle.jpg