Spring til indhold

Kortlægning af undervisningsmiljø

header image
billede
SM2drengeint.jpg

Skoleelever fra 5.-10. klasse svarede på spørgsmål om undervisningsmiljøet på deres skole.

I 2003 svarede mere end 7000 skoleelever fra 5. - 10. klasse, fordelt på 40 grundskoler over hele landet, på en række spørgsmål om deres undervisningsmiljø.

Kortlægninger danner afsæt for seks artikler i publikationen du finder nedenfor. Artiklerne er skrevet af forskere og undervisere ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Bagerst i hæftet kan den interesserede læser studere tallene nærmere og få indtryk af undervisningsmiljøet i grundskolen i 2003.

Hent undersøgelsen:

Undervisningsmiljø kortlagt på 40 skoler

Se også de Teoretiske overvejelser der ligger bag kortlægningen.