Spring til indhold

Fysiske rammer på EUD

header image
billede
STMvinkelsliber.jpg

I august 2015 trådte en ny erhvervsuddannelsesreform i kraft, hvilket bl.a  stiller nye krav til de fysiske rammer på skolerne. DCUM har i en rundspørge kortlagt holdninger  fra ledere, undervisere og elever omkring skolernes fysiske rammer.

I materialet gennemgås fire centrale temaer som alle relaterer sig til arbejdet med de fysiske rammer på erhvervsskolerne.

  • Det organisatoriske niveau
  • Skolen som social ramme
  • Rammer til motion og bevægelse
  • Virkelighedsnær undervisning

For hvert tema supplerer DCUM med konkrete anbefalinger til arbejdet med de fysiske rammer ude på skolerne.

 

Hent materialet

 

 

Hæftet kan bestilles som fysisk publikation i DCUMs materialeshop

bestil