Spring til indhold

Børns syn på børnemiljø i dagtilbud 2016

header image
billede
BMPige_forbold.jpg

Hvordan oplever børn miljøet i deres dagtilbud? Er der for meget larm, må man lege vildt og hvordan er de voksne? DCUMs Dagtilbudstermometer tager temperaturen på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i de danske dagtilbud.

Dagtilbudstermometeret for 2016 omfatter mere end 3.500 børn i alderen 4-6 år, som har besvaret DCUMs talende spørgeskema om børnemiljøet i dagtilbud. Børnenes perspektiv er med til at skabe et børnemiljø, der fremmer trivsel, sundhed og læring i det enkelte dagtilbud 

Det er DCUMs vurdering, at tallene i undersøgelsen giver et troværdigt fingerpeg om de tendenser, der gør sig gældende for børnemiljøet i danske dagtilbud.

Undersøgelsen giver afsæt for refleksioner og dialog om hvordan børnenes trivsel, sundhed og læring kan fremmes, og dermed også hvordan dagtilbuddenes kvalitet kan øges.

Hent rapporten

Se tidligere års tabelrapporter fra Dagtilbudstermometeret

læs mere

Læs mere om trivsel, sundhed og læring blandt DCUMs mange artikler

Læs mere