Spring til indhold

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2014

header image
billede
BMdrenge_i_vindue.jpg

Hvordan oplever børn miljøet i deres dagtilbud? Er der for meget larm, må man lege vildt og hvordan er de voksne? DCUMs Dagtilbudstermometer tager temperaturen på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i de danske dagtilbud.

Dagtilbudstermometeret er forgængeren for DCUMs Børnemiljøtermometer.

Dagtilbudstermometeret for 2014 omfatter mere end 6.000 børn i alderen 4-6 år, som har besvaret DCUMs talende spørgeskema om børnemiljøet i dagtilbud. Børnenes perspektiv er med til at skabe et børnemiljø, der fremmer trivsel, sundhed og læring i det enkelte dagtilbud 

Det er DCUMs vurdering, at tallene i undersøgelsen giver et troværdigt fingerpeg om de tendenser, der gør sig gældende for børnemiljøet i danske dagtilbud. 

Derfor kan undersøgelsen danne afsæt for refleksioner og dialog om hvordan børnenes trivsel, sundhed og læring kan fremmes, og dermed også hvordan dagtilbudenes kvalitet kan øges. 

Hent rapporten: