Spring til indhold

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2012

header image
billede
BMtraktortræf.jpg

Hvordan oplever børn miljøet i deres dagtilbud? Er der for meget larm, må man lege vildt og hvordan er de voksne? Dansk Center for Undervisningsmiljøs Børnetilbudstermometer tager temperaturen på det fysiske, psykiske og æstetiske miljø i de danske dagtilbud.

Børnetilbudstermometeret er forgængeren for DCUMs nuværende kortlægningsværktøj til dagtilbud, Dagtilbudstermometeret. 

Børnetilbudstermometeret for 2012 omfatter børn i alderen 3 til 6 år, som har besvaret DCUMs talende spørgeskema om børnemiljøet i deres dagtilbud.

Termometeret omfatter også de 0-4-årige, hvis perspektiv er baseret på pædagogiske observationer af børnemiljøet set ud fra børnenes perspektiv.

Det er DCUMs vurdering, at tallene i undersøgelsen giver et troværdigt fingerpeg om de tendenser, der gør sig gældende for børnemiljøet i danske dagtilbud.

Derfor kan undersøgelsen danne afsæt for refleksioner og dialog om hvordan børnenes trivsel, sundhed og læring kan fremmes, og dermed også hvordan dagtilbuddenes kvalitet kan øges.

Hent rapporten: