Spring til indhold

Tilsyn: Skoleleder, forvaltning og andre professionelle

DCUM #3 Jammerbugt low (16 of 56)-kopi.jpg (1)

DCUM tager kontakt til uddannelsessteder når vi gennemfører den to-årige spørgeskemaundersøgelse eller hvis vi har besluttet at føre et konkret tilsyn med jeres uddannelsessted, fordi vi har registreret grove eller gentagne problemer med undervisningsmiljøet.

 

Tilsyn i forbindelse med DCUMs spørgeskemaundersøgelse:

DCUM kontakter hvert andet år alle landets grundskoler, ungdomsuddannelser og voksen- og videregående uddannelser i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse der har til formål at undersøge uddannelsesinstitutionernes arbejde med undervisningsmiljølovens bestemmelser.

Uddannelsesinstitutioner bliver kontaktet via mail, som indeholder information om undersøgelsen og link til spørgeskemaet. Mailen sendes til den daglige leder på mindre uddannelsesinstitutioner eller ansvarlige medarbejdere for arbejdet med undervisningsmiljøet på større uddannelsesinstitutioner.

Spørgeskemaet tager ca. 20 minutter at besvare og spørgsmålene handler om uddannelsesinstitutionernes arbejde med undervisningsmiljøet herunder elevinddragelse og undervisningsmiljøvurderingen samt antimobbestrategi og håndteringsregler om mobning eller lignende for grundskoler og ungdomsuddannelser. 

Vi bruger ikke data fra spørgeskemaundersøgelsen, til at holde øje med om konkrete uddannelsesinstitutioner overholder undervisningsmiljølovens bestemmelser.

Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet, modtager I en mail, hvor vi takker for jeres deltagelse.

  

Tilsyn med undervisningsmiljøet på et konkret uddannelsessted:

I sjældne tilfælde kan DCUM beslutte at føre tilsyn med undervisningsmiljøet på et konkret uddannelsessted. Det er alene DCUM som beslutter, hvorvidt et sådant tilsyn gennmføres.

Vi kan beslutte at føre tilsyn med et konkret uddannelsessted, hvis vi har registreret data om eller modtaget henvendelser om grove eller gentagne problemer med undervisningsmiljøet.

Formålet med at føre tilsyn med undervisningsmiljøet på et konkret uddannelsessted, er at undersøge om uddannelsesstedet er bekendt med og overholder undervisningsmiljølovens regler.

Hvis DCUM beslutter at føre tilsyn med et konkret uddannelsessted, tager vi altid kontakt til uddannelsesstedets øverste ledelse. Vi sender et brev, hvor der står hvorfor vi har valgt at føre tilsyn og beder om en redegørelse samt andet relevant skriftligt materiale, der kan belyse uddannelsesstedets arbejde. Dette kan f.eks. være notater, referater, henvendelser som uddannelsesstedet har modtaget fra elever, studerende eller andre. DCUM kan bede om enhver oplysning, som vi finder nødvendig for at kunne gennemføre tilsynet.

DCUM skal ifølge undervisningsmiljøloven føre sit tilsyn på baggrund af skriftligt materiale. Det betyder at vi ikke må besøge de enkelte uddannelsessteder.

Når DCUM har modtaget alt relevant materiale, skriver vi en udtalelse om skolens arbejde med de forhold vi har ført tilsyn med. Sammen med udtalelsen sender vi vejledning om forståelse af reglerne og kan, hvis vi finder behov for det, tilbyde konkret rådgivning. DCUM sender altid den vejledende udtalelse til uddannelsesstedets øverst ansvarlige, som selv orienterer uddannelsesstedets daglige ledelse.

DCUM har ikke sanktionsmuligheder, hvis vi konstaterer, at et uddannelsessted ikke overholder undervisningsmiljølovens bestemmelser. DCUM kan udelukkende oplyse om, hvordan undervisningsmiljøloven skal forstås og give vejledning om arbejdet med undervisningsmiljøet.

Hvis DCUM konstaterer, at der sker grove eller gentagne overtrædelser af loven på et bestemt område, kan DCUM orientere Undervisningsministeriet. Ministeriet vil på den baggrund overveje, om problemerne skal føre til at loven skal ændres, eller om ministeriet skal præcisere loven på området (kaldet hyrdebrev).