Spring til indhold

Tilsyn med undervisningsmiljøet

20070425-027.jpg

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisnings ret til et godt undervisningsmiljø, der foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Kontakt tilsynet nederst på siden, eller læs mere om hvad, hvordan og hvem vi fører tilsyn med i menuen til venstre.

Tilsynets rolle
Som tilsynsmyndighed vil DCUM således arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever, studerende, kursister m.v. som er omfattet af undervisningsmiljøloven.

DCUM og tilsynet
DCUM ønsker både, at tilsynet får en udviklende effekt på praksis, og samtidig påvirker den politiske dagsorden til gavn for elevers, studerendes, kursisters m.v. undervisningsmiljø. Tilsynet skal derfor sætte fokus på tendenser indenfor undervisningsmiljøet og være med til at oplyse og skabe viden om praksis og for praksis. Tilsynet vil desuden holde sig opdateret på nyeste viden og lovgivning med relevans for at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt undervisningsmiljø.

DCUM lægger vægt på, at tilsynet kendetegnes ved  tillid, dialog og gennemsigtighed.

Kontakt DCUM og tilsynet hvis du har spørgsmål.