Spring til indhold

Tilsyn med undervisningsmiljøet

DCUM #1 Thorsted low (21 of 55).jpg

Hvad fører vi tilsyn med?

DCUM har siden 2017 ført tilsyn med følgende af undervisningsmiljølovens kapitler:

Kapitel 1, Generelle rettigheder og pligter

Kapitel 1 a, Pligt til tiltag mod problemer med det psykiske undervisningsmiljø

Kapitel 3, Deltagelse i uddannelsesstedets sikkerhedsarbejde

Kapitel 4, Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøloven gælder for al undervisning. Det betyder, at DCUM kan føre tilsyn med alle landes og andet undervisning der udføres, f.eks. undervisning i forbindelse med højskoleophold.

Kapitel 1a handler om antimobbestrategi og pligt til at håndtere mobning eller lignende gælder dog kun for grundskoler og ungdomsuddannelser.

 

 

 

DCUM har siden 2017 ført tilsyn med overholdelsen af undervisningsmiljølovens bestemmelser og behandlet klager over mobning eller lignende.

Klager over mobning eller lignende behandles hos Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

 

 

 

Du kan læse mere Den Nationale Klageinstans mod Mobning her.

 

 

Er du skoleleder, forvaltningsperson eller anden professionel, så læs mere om tilsynet her...

læs mere

Er du elev, studerende, forælder eller lignende, så læs mere om tilsynet her...

læs mere

 

 

Vi fører tilsyn med undervisningsmiljøet på fire forskellige måder

KLAGEBEHANDLING

En stor del af DCUMs tilsyn sker i forbindelse med, at Den Nationale Klageinstans mod Mobning behandler klager over mobning. Når DCUM behandler klager over mobning eller lignende, fører DCUM automatisk tilsyn med om undervisningsmiljølovens kapitel 1 a er overholdt. Læs mere om Den Nationale Klageinstans mod Mobning

 

KONKRETE TILSYN

I sjældne tilfælde kan DCUM vælge at føre et konkret tilsyn med undervisningsmiljøet på et bestemt uddannelsessted. Dette kan vi gøre, hvis vi vurderer, at de problemer med undervisningsmiljøet vi har kendskab til, er af en særlig grov karakter eller at der er gentagne problemer med undervisningsmiljøet. Denne viden får DCUM i forbindelse med at vi registrerer og gennemgår data fra klagesager, henvendelser fra borgere om problemer med undervisningsmiljøet o.l.

REGISTRERING OG GENNEMGANG AF DATA

To gange om året gennemgår DCUM de oplysninger vi registrerer i forbindelse med klagesager og henvendelser om undervisningsmiljøet. Det kan f.eks. være mobningens kendetegn, om skolen har en undervisningsmiljøvurdering, skoletype, skolestørrelse, kommune. Denne data kan vi bruge til at målrette vores vejledning, til de behov vi ser i praksis.

Vores vejledning kan f.eks. formidles igennem artikler, konkret vejledning om hvordan loven skal forstås og udmøntes i praksis, værktøjer og lignende som stilles til rådighed for landets uddannelsesinstitutioner. DCUM kan også vælge at gennemføre forskellige undersøgelser, hvis vi vurderer at der er behov for ny eller mere viden om konkrete emner.  

 

Kontakt tilsynet hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil oplyse os om problemer på en skole eller et uddannelsessted

[email protected].  tlf 72 26 54 00 (tast 2)

 ...eller skriv til os via formularen nederst på siden

 

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

Hvert andet år gennemfører DCUM en spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets grundskoler, ungdomsuddannelser og voksen- og videregående uddannelser.

Formålet med undersøgelsen er at få indblik i, hvordan uddannelsesinstitutionerne i Danmark arbejder indenfor rammerne af undervisningsmiljøloven. Det gælder både uddannelsesinstitutionernes arbejde med mobning, elevinddragelse og undervisningsmiljøvurderingen, som er de emner, tilsynet dækker. 

DCUM bruger resultaterne til at indsamle generel viden om uddannelsesinstitutionernes arbejde med undervisningsmiljølovens bestemmelser, så vi kan målrette og tilpasse vores arbejde til den aktuelle praksis. Dette kan vi f.eks. gøre igennem undersøgelser, værktøjer, vejledninger o.l.
 

Læs mere og se resultater fra tilsynets årlige statusundersøgelse

Læs mere

Se hvordan vi behandler dine oplysninger når du henvender dig til DCUM. Du kan læse mere HER.