Spring til indhold

Strategisk grundlag for Nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud

BMpige_keder.jpg

Nærværende notat beskriver strategien for Nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud frem mod 2020.

Mission

Nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud sikrer videndeling og sparring mellem fremtrædende aktører inden for dagtilbudsområdet for at styrke den sociale trivsel blandt børn i landets dagtilbud.

Vision

Nationalt samarbejde for trivsel blandt børn i dagtilbud vil være et stærkt samarbejdende netværk, der gennem dialog, sparring og faglige perspektiver bidrager til at kvalificere og understøtte indsatser og initiativer hos samarbejdets aktører. Ydermere bidrager samarbejdet til at sikre vedvarende opmærksomhed på, hvordan barnets stemme inddrages i arbejdet med trivsel blandt børn i landets dagtilbud.

Handlingsplan

Gennem to fastlagte årlige møder vil samarbejdet fungere som et videndelingsnetværk. Her vil aktørernes igangværende og kommende initiativer og indsatser samt eventuelle udfordringer blive genstand for faglig dialog, videndeling og input. Derudover vil indholdet på møderne tage afsæt i relevante temaer inden for trivselsarbejdet, som optager samarbejdets aktører og dagtilbudsområdet generelt. Ydermere vil det igennem deltagelse af interne og eksterne oplægsholdere gøre det muligt at tilegne sig nye perspektiver om det valgte tema for mødet. Samarbejdet vil desuden bidrage til udbredelse af organisationernes initiativer og indsatser for på den måde at medvirke til at sprede relevant og vigtig viden om trivsel blandt børn i dagtilbud.