Spring til indhold

Skoletoiletter

SMDreng_kedersig3.jpg

Betydningen af ordentlige skoletoiletter

Skoletoiletterne er ofte under hård beskydning. Det skyldes ikke mindst, at hygiejneforholdene kan være så dårlige, at eleverne slet ikke har lyst til at gå på toilettet i skoletiden. Det kan betyde fysisk ubehag og på længere sigt påvirke elevernes trivsel negativt. Toiletforhold handler både om antallet, placeringen og udformningen af toiletter samt hygiejneniveauet. Når vi ønsker bedre toiletforhold i skolerne, så handler det både om investering, vedligehold, men i høj grad også om adfærd og om at skabe en god ”toiletkultur”.

Her på siden finder du materialer til inspiration til arbejdet med at sikre de bedste toiletforhold på jeres skoler.

Du er også velkommen til at kontakte DCUM for rådgivning om, hvordan I lokalt kan skabe bedre toiletforhold via ændringer i kultur, organisering og design.

Mette Folmer
Telefon: 72 26 54 22 

Heidi Knudsen
Telefon: 72 26 54 14

 

Charlotte Guldberg
fhv. Formand for Børnerådet

"...i mange tilfælde er tale om helt urimelige tilstande. En stor del af børnene undlader helt at bruge skolens toiletter og går i stedet og holder sig hele dagen. Det er naturligvis uacceptabelt at byde eleverne sådanne forhold, der udover de sundhedsmæssige konsekvenser medvirker til at forringe koncentration og indlæring."

Børnerådet og DCUM har i samarbejde udarbejdet en rapport om vigtigheden af ordentlige toiletforhold.  

Du kan læse rapporten ved at klikke her


 

 

Undervisningsmateriale: Gode toiletforhold - en gang for alle!

læs mere

Artikel: Elever tager fælles ansvar for en renere skole.  

læs mere