Spring til indhold

Varer

Der er ingen varer i kurven.

Pris i alt kr. 0,00 Gå til kurv

Børns syn på børnemiljøet i dagtilbud 2015

Emnerne favner det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø – fra relationer, leg og aktiviteter til fysiske rammer, hygiejne og sikkerhed. Resultaterne for børnehavers ældste børn og børn i fritidshjem er baseret på spørgeskemaer, som børnene selv har besvaret, mens resultaterne for de 0-4-årige i dagplejehjem, vuggestue, legestue og børnehave er baseret på pædagogiske observationer af børnemiljøet set ud fra børnenes perspektiv.

DCUM understreger, at tallene i dette materiale ikke er baseret på repræsentativt udvalgte dagtilbud. Tallene er et resultat af samtlige undersøgelser, som dagtilbud frivilligt har oprettet og gennemført i 2015.

Samlet set giver tallene et fingerpeg om de tendenser, der gør sig gældende for børnenes miljø i danske dagtilbud.

-rapporten er udsolgt som publikation, men kan hentes som pdf fil her -

 


Gratis
Download