Spring til indhold

Persondatabeskyttelse hos DCUM

LogoPayoff.png (2)

Persondatapolitik

DCUM indsamler og behandler oplysninger om dig, hvilket sker efter reglerne i databeskyttelsesloven og persondataforordningen.

I nedenstående kan du læse nærmere om DCUMs behandling af personoplysninger. Du kan ligeledes findes information om dine rettigheder og din mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med vores behandling.

Hvem er dataansvarlig

DCUM er dataansvarlig for alle henvendelser, oplysninger vedr. klagesager, undersøgelser, arrangementer og lign. medmindre andet særskilt er oplyst i forbindelse med din tilmelding. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på denne side. 

 

Vi indsamler oplysninger om dig – hvorfor?

DCUM indsamler og behandler oplysninger om dig, hvilket kan ske af forskellige grunde:

Du har henvendt dig til DCUM

Hvis du har henvendt dig til DCUM, vil indsamling og behandling af personoplysninger ske for, at vi kan kontakte dig og besvare din henvendelse.

I nogle tilfælde vil vi journalisere din henvendelse for at gemme korrespondancen. Det kan f.eks. være for at huske hvordan vi har vejledt det. Vi skal som offentlig myndighed desuden gemme visse personoplysninger med henblik på arkivering.

 

Du har tilmeldt dig et arrangement eller lignende hos DCUM

Hvis du har tilmeldt dig et arrangement eller lignende hos DCUM, vil indsamling og behandling ske for, at vi kan kontakte dig med relevante oplysninger i forbindelse med din tilmelding.

DCUM foretager kun den behandling som er nødvendig for at varetage din tilmelding, herunder at sende dig relevante informationer.

DCUM bruger ikke dine kontaktoplysninger til andet end det som er nødvendigt.

 

Personoplysninger til brug for undersøgelser hos DCUM

DCUM producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring.

Indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med vores undersøgelser, sker derfor i forbindelse med en videnskabelig og statistisk undersøgelse i samfundets interesse.

 

Du sender en klage over mobning eller kommer med oplysninger i en sag vedr. mobning.

Hvis du henvender dig til den nationale klageinstans mod mobning ifm. en konkret sag, vil vi som udgangspunkt gemme dine oplysninger på sagen. Dette sker fordi vi er forpligtede til at journalisere det som har betydning for en sag.

Ifbm. med en klagesag indhenter vi i visse tilfælde oplysninger om dig og dit barn fra andre myndigheder.

Dine rettigheder

Du har forskellige rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder indebærer,

 • at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger,
 • at du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
 • at du har ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer,
 • at du i visse tilfælde har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • at du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger,
 • at du i visse tilfælde har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring,

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Videregivelse af dine oplysninger

Hvis DCUM videregiver vi oplysninger om dig til vores samarbejdspartnere, oplyser vi dig om det i forbindelse med din henvendelse eller tilmelding.

Hvis du henvender dig til den Nationale Klageinstans mod Mobning eller vedr. spørgsmål til myndigheden, kan vi videregive dine oplysninger til den myndighed eller institution som er ansvarlig for din sag.

Vi videregiver også din henvendelse til andre myndigheder, hvis vi vurderer, at vi ikke er den rette myndighed til at besvare din henvendelse.

Hvis dine oplysninger indgår i en konkret sag, kan de ligeledes videregives ifm. Sagen. Det kan f.eks. være ifm. Høring.  

Dine rettigheder ved indsamling af personoplysninger til brug for videnskabelige og statistiske undersøgelser

De oplysninger, som vi indsamler i forbindelse med undersøgelser, sker med statiske formål. Derfor er behandlingen omfattet af en række undtagelser.

Det følger af disse undtagelser,

 • at du har ikke ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger,
 • at du har ikke ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet,
 • at du har ikke ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer,
 • at du ikke har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset,
 • at du ikke har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Undtagelserne gælder kun, når oplysningerne anvendes til statiske formål.

DCUM opfordrer til at du kontakter os, hvis du er uenig eller utilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Behandling af personoplysning til andre formål

DCUM bruger i et vist omfang indsamlede data til videnskabelige og statistiske formål, herunder at genere generel viden indenfor undervisningsmiljø. I sådanne tilfælde vil behandlingen så vidt muligt foregå anonymt eller pseudonymt.

 

Sletning

DCUM sletter eller journaliserer alle følsomme oplysninger indenfor 30 dage af modtagelsen. Oplysninger som er journaliseret opbevares med henblik på arkivering, når sagen er afsluttet. Oplysninger arkiveres efter senest 5 år.

Kontakt

DCUM er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig. Vores kontaktoplysninger er som følgende:  

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø

Odinsgade 4, 2. sal

8900 Randers C

CVR-nr.: 26556805

Telefon: 72 26 54 00

Mail: [email protected]

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Maria Agnethe Andersen

 

Att: ”databeskyttelsesrådgiver”

 

Telefon: 72 26 54 19

Mail: [email protected]

 

Hvis du vil klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.