Spring til indhold

Undervisningsmiljøprisen UMP 2022

UMP21_webbillede.png (2)

Engbjergskolen i Herning vinder Undervisningsmiljøprisen  UMP 22

 

Hæder og 100.000 kr 

Engbjergskolen i Herning vinder undervisningsmiljøprisen UMP 22 for deres indsats i arbejdet med udvidet elevdemokrati og medbestemmelse. Elever på alle årgange inddrages systematisk gennem organiseret i f.eks et miniråd (indskoling), et børneråd (SFO) og et elevråd (mellemtrin).

Skolen har konkret erfaret, at elevernes perspektiver bidrager til en bedre skole, bla ved at minirådet f.eks. har minirådet udviklet eget legekatalog til skolen, børnerådet har bestemt indkøb af inventar og udstyr i SFOen, og elevrådet har blandt andet været med til at kvalificere elev-samtalerne på skolen.

Eleverne fra de tre råd mener det er vigtigt, at de bliver inddraget, da det giver værdi dels for eleverne dels for skolen. De oplever også, at lærerne og ledelsen er gode til at lytte. Tiltagene kan være til inspiration for andre skoler som ønsker at give eleverne ansvar og medbestemmelse, og samtidig følge op på deres idéer.

Selve kåringen finder sted torsdag 27. oktober kl 10.30, hvor DCUMs direktør ved en lille højtidelighed vil overrække diplom samt pengepræmie på 100.000 kr.

 

 

 

De øvrige finalister: Kegnæs Friskole og Salix Skole

I finalen om at vinde UMP 22 var også Kegnæs Friskole i Sønderborg og Salix Skole i Valby.

Kegnæs Friskole var udvalgt på baggrund af forskellige trivselsindsatser. Udover trivsel på skolen, sættes der fokus på børnenes hele liv og samspillet med forældrene.

Hel konkret kan bla. nævnes en heste/føl ordning, hvor hestene er eleverne i 8. klasse og føl er eleverne i 0-2. klasse (lillegrupperne). Flere gange ugentligt mødes heste/føl og læser sammen og laver i bøger. Dette giver sammenhold, venskab på tværs af alder og skaber tryghed i miljøet, da man kender og hjælper hinanden.

Derudover har 6. og 7. kl. har en ugentlig rengøringsdag som udover at etablere ejerskab til skolens fysiske rammer også lære eleverne at tage et ansvar på sig.

Endelig er der både sprogrejser og dannelsesrejser i udskolingen, hvor eleverne møder andre kulturer og lærer om diversitet og forskellighed, både i national og international skal, men også i forhold til det helt nære miljø i og omkring skolen.

 

DCUM #3 Jammerbugt low (49 of 56).jpg (1)

 

 

SMStorpige_lillepige.jpg

 

 

 

Fra Salix Skoles var elevrådet  nomineret for deres store arbejde med at skabe sammenhængskraft, ejerskab, glæde, tryghed og engagement for skolens elever.

Elevrådet arbejder med to fokuspunkter i deres indsatser: 1) En skolehverdag hvor eleverne trives og føler sig trygge og værdifulde. 2) En elevgruppe med øget demokratiforståelse.

Elevrådet spiller med de to fokuspunkter en aktiv rolle i aktivering af skolens overordnede værdigrundlag. Indsatserne har konkret udmøntet sig i f.eks. udsmykning og indretning af skolen, oplysning og kampagne for rene skoletoiletter, indflydelse på skolens madplan, legepatruljer i frikvartererne og meget andet.

 

 

Jannie Moon Lindskov
direktør, DCUM

"At årets tre finalister kommer fra henholdvis Herning, Sønderjylland og Valby vidner om, at der laves rigtig godt undervisningsmiljø over hele landet"

   

UMP hvad?
Undervisningsmiljøprisen UMP tilfalder en person, klasse, årgang, lærergruppe, personalegruppe, skole eller et uddannelsessted, som gør en særlig indsats for elevernes eller de studerendes undervisningsmiljø. Den særlige indsats kan både vedrøre det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. De 100.000 kr. tilfalder skolen/studiestedet.

Indsatser som belønnes er kendetegnet ved at de har forbedret undervisningsmiljøet på den pågældende skole/studiested. Indsatsen kan både handle om de fysiske rammer, lokaler, inde- og udearealer, men det kan også være tiltag i det psykiske miljø som f.eks handler om relationer, social trivsel og/eller faglig trivsel.

Hvem?
Alle kan indstille og alle kan indstilles. Kender du én som fortjener anerkendelse for sin indsats for undervisningsmiljøet, så kan du indstille vedkommende til Undervisningsmiljøprisen. På baggrund af indkomne indstillinger udvælger og foreslår DCUM tre vinderkandidater til undervisningsministeren.

 

UMP og DCUM
DCUM ser Undervisningsmiljøprisen i en naturlig sammenhæng med det oplysnings-, informations- og formidlingsarbejde centret udfører, for at fremme udviklingen af et godt undervisningsmiljø på alle landets skoler og uddannelsessteder. Elevernes og de studerendes muligheder for udvikling og læring er helt afhængig af et godt undervisningsmiljø, hvor de selv er engagerede aktører sammen med ledelsen og underviserne.

Har du spørgsmål vedrørende Undervisningsmiljøprisen UMP, så send en mail til [email protected] eller ring til DCUM på +45 72 26 54 00. 

Om UMP

  • Undervisningsmiljøprisen er indstiftet i 2005 af daværende undervisningsminister Bertel Haarder.

  • Undervisningsmiljøprisen uddeles en gang om året og den består af et diplom og 100.000 kr fra undervisningsministeriet.
       

INDSTIL DIN KANDIDAT TIL UMP 2022 VIA FORMULAREN NEDERST PÅ SIDEN

OBS! FRISTEN FOR INDSTILLING TIL UMP 2022 ER UDLØBET.


 

 

 

 

Vinder af Undervisningsmiljøprisen UMP 2021: Himmerlandscentrets Idrætsefterskole

læs mere

Nominerede til Undervisningsmiljøprisen UMP 2021 

læs mere