Spring til indhold

Mission, vision og strategi

BMdreng_i_træ.jpg

DCUM er en statslig institution inden for den offentlige forvaltning.

DCUM hører under Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Centret udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.

DCUMs vision

"Alle børn, elever og studerende skal trives i børne- og undervisningsmiljøer, der giver dem lyst til at deltage, lege og lære."

Læs DCUM 2025 strategi - 'børne- og undervisningsmiljøer for alle'

Læs

 

                DCUMs værdigrundlag: