Spring til indhold

Mission, vision og strategi

BMdreng_i_træ.jpg

DCUM er en statslig institution inden for den offentlige forvaltning.

DCUM hører under Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Centret udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.

Mission

DCUM skal understøtte og udvikle et godt undervisningsmiljø på alle uddannelser og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. 

Primært gennem produktion, bearbejdning og formidling af forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til konkrete handlinger, der kan forbedre børn, elever og studerendes trivsel, læring og udvikling.

Vision

Alle børn, elever og studerende skal opleve gode fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljøer når de er i dagtilbud, i skole og under uddannelse.

Læs 'DCUM 2022 -nye opgaver, ny strategi'

hent

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere