Spring til indhold

Mission, vision og strategi

BMdreng_i_træ.jpg

DCUM er en statslig institution inden for den offentlige forvaltning.

DCUM hører under Undervisningsministeriet. Ministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Centret udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig overfor ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.

Mission

DCUM omsætter viden til praksis og og bidrager med rådgivning, vejledning og værktøjer, der hjælper dagtilbud, skoler og øvrige uddannelsesinstitutioner med at udvikle og forbedre det fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljø.

Vision

Alle børn, elever og studerende skal opleve gode fysiske, psykiske og æstetiske børne-og undervisningsmiljøer når de er i dagtilbud, i skole og under uddannelse.

DCUM vil være unik og førende vidensformidler i forhold til udvikling af sunde fysiske, psykiske og æstetiske børne- og undervisningsmiljøer.

Læs 'DCUM strategi - godt på vej imod 2024'

læs

Brug for gode råd og vejledning? DCUM kan hjælpe netop din institution med at udvikle og sikre et godt børne- og undervisningsmiljø

læs mere