Spring til indhold

Job hos DCUM

20070425-027.jpg

 

NB! Alle stillinger er med ansættelsested på DCUMs kontor i Randers C, 5 minutters gang fra Randers station.

 

 

Erfaren antimobbe-konsulent

OBS! Kort ansøgningsfrist og løbende samtaler

Har du viden om mobning? Og vil du være med til at sikre et trygt undervisningsmiljø uden mobning for elever og studerende i grundskolen og på ungdomsuddannelser? Så er du måske DCUMs nye pædagogiske konsulent.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) søger en konsulent, der kan stå i spidsen for centrets antimobbe-indsatser. Du skal være med til at udbrede og udvide centrets viden og materialer om mobning og være med til at styrke centrets netværk og position på mobbeområdet. Denne opgave kræver viden om det fællesskabsrettede mobbesyn og indgående kendskab til forebyggelse og håndtering af mobning i praksis.

Du skal have lyst til og flair for at afholde kurser, oplæg og sikre en god dialog med landets uddannelsesinstitutioner, kommunale forvaltninger og øvrige interessenter. Ligeledes skal du sikre, at DCUM er opdateret på ny viden inden for området.

Stillingen indebærer også arbejde i Den Nationale Klageinstans mod Mobning. Her bistår du den juridiske enhed med pædagogiske perspektiver på sagerne inden en endelig afgørelse.

Derudover vil din viden om mobning blive brugt i en bredere skolekontekst og bidrage til centrets øvrige opgaver omhandlende trivsel, fællesskaber og elevinddragelse. Du skal have lyst til at udbrede din viden om mobning internt på centret såvel som at være et af DCUMs ansigter udadtil inden for området.

Din profil

Din uddannelsesbaggrund kan have forskellige pædagogiske vinkler, men vi lægger vægt på følgende:

 • Du har viden om forebyggelse og håndtering af mobning.
 • Du har erfaring fra grundskoleområdet, f.eks. som AKT-medarbejder, lærer, pædagogisk leder, konsulent fra en kommune eller en anden relevant organisation
 • Du har lyst til og erfaring med at formidle viden gennem oplæg, kurser eller anden undervisningssammenhæng.
 • Du kan omsætte din faglige viden til konkrete tiltag i praksis.
 • Du formår at arbejde i spændingsfeltet mellem lovgivning, forskning og praksis.
 • Du formår at omsætte viden om mobning i en generel undervisningsmiljøkontekst.
 • Du har forståelse for og formår at navigere mellem forskellige konsulentopgaver og roller.

Vi tilbyder

 • et job i et ambitiøst miljø, hvor vi vægter kvalitet og faglig udvikling gennem kollegial sparring.
 • en uformel arbejdsplads med plads til et godt grin.
 • en fast stilling på 37 timer/uge. Aflønning og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til Finansministeriets aftale med den relevante faglige organisation.

Yderligere oplysninger og ansøgning

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du konkrete opklarende spørgsmål til stillingen, kan du kontakte souschef Bo Leervad Christensen på leervad@dcum.dk eller direktør Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk

Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk senest mandag den 23. august kl. 09.00. I emnefeltet skriver du ’Antimobbe-konsulent’.

BEMÆRK: Vi holder løbende samtaler, indtil vi har fundet den rette kandidat. Tiltrædelse snarest muligt.

Om DCUM
DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Vi vægter elevers og studerendes perspektiver højt i dette arbejde. Læs mere på www.dcum.dk

 

 

Erfaren pædagogisk konsulent til grundskoleområdet (Genopslag)

 

Er du optaget af at skabe trivsel og gode undervisningsmiljøer for alle elever i grundskoler? Så er du måske DCUMs nye pædagogiske fagkonsulent.

 

DCUM søger en erfaren pædagogisk konsulent, der kan bidrage til centrets mangeartede opgaver omhandlende det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Dine opgaver

Som pædagogisk fagkonsulent hos DCUM vil dine opgaver bl.a. bestå i at rådgive skoler og uddannelsesinstitutioner i deres trivselsarbejde, herunder forebyggelse af mobning, arbejdet med motivation og elevinddragelse, de fysiske rammer, trivselsmålinger etc.

Du skal omsætte og formidle viden til praksis om undervisningsmiljøer på forskellig vis gennem artikler, oplæg og workshops. Derudover skal du fungere som projektleder/deltager i projekter og fungere som udgående konsulent.

Dit primære arbejdsområde vil være grundskoleområdet, men du kan også indgå i projekter rettet mod centerets andre målgrupper.

Vi forventer, at:

 • du har en akademisk uddannelsesbaggrund
 • du har indsigt i og erfaring med den pædagogiske praksis fra grundskolen
 • minimum 2 års erfaring
 • du motiveres af netværksarbejde og opsøgende arbejde
 • du er imødekommende og udadvendt
 • du er en god oplægsholder og kan lide det

Derudover lægger vi vægt på, at:

 • du har viden om mobning og elevinddragelse
 • du har erfaring som konsulent
 • du er en dygtig skriftlig formidler
 • du har erfaring med fundraising

Vi tilbyder:

 • et job i et ambitiøst miljø, hvor vi vægter kvalitet og faglig udvikling gennem konstruktiv og anerkendende kollegial sparring.
 • en uformel arbejdsplads med plads til et godt grin.
 • En fast stilling med 37 t/uge i gennemsnit.

Om DCUM

DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet. DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Læs mere på  www.dcum.dk 

Nærmere oplysninger og ansøgning

Du ansættes i henhold til aftale mellem Finansministeriet og din faglige organisation. Har du få konkrete og afklarende spørgsmål til jobbet, kan du kontakte souschef Bo Leervad Christensen på leervad@dcum.dk eller direktør Jannie Moon Lindskov på lindskov@dcum.dk 

Din ansøgning skal sendes til ansoegning@dcum.dk. senest den 16. august 2021 kl. 9.00. I emnefeltet skriver du ”Pædagogisk konsulent”. Vi afvikler samtaler torsdag den 19. august 2021. Tiltrædelse snarest muligt og senest 1. oktober.  

 

Helene2.png
Helene Borgholm
Udviklingskonsulent, DCUM

"En fantastisk arbejdsplads med gode kollegaer, spændende opgaver og chancen for at være med til at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljø  "