Spring til indhold

Job hos DCUM

STpige_rødhåret.jpg

  Her kan du se aktuelle job-opslag fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. DCUM har adresse i Randers.


 


Studentermedhjælper  (jura)til Den Nationale Klageinstans mod Mobning (efterår 2020)

 

Har du lyst til at bidrage til arbejdet i Den Nationale Klageinstans mod Mobning hos DCUM? Er du optaget af børn og unges rettigheder? Så har vi studiejobbet til dig.

 

Din profil

Du er i gang med en uddannelse inden for jura. Gerne i slutningen af bacheloren eller starten af din kandidat. Du har bestået forvaltningsretten, og kunne godt tænke dig at arbejde videre med den. Desuden vil det være en fordel, hvis du har interesse for eller kendskab til persondataret og informationssikkerhed.

Du har mod på at være med til de juridiske drøftelser og har også lyst til at lære om at arbejde med sager og konkret sagsbehandling. Du kan arbejde selvstændigt, når du er oplært, og du er grundig med dine ting. Du kan bevare overblikket og formår både at snakke med privat- og myndighedspersoner.

Du kan lide at arbejde med deadlines og have mange bolde i luften, du har gode IT-kompetencer og så er du god til at formulere dig klart og tydeligt på skrift og i tale. Kan du sige ja til dette, bør du straks læse videre.

Dine arbejdsopgaver

Som studentermedhjælper får du en række forskellige opgaver, som primært består i at hjælpe vores jurister med de mange sager, der ligger på deres bord. Det kan være alt fra rutinearbejde i forhold til klagesager eller GDPR og informationssikkerhed til at bidrage med dine synspunkter i forbindelse med udvikling af den helt nye klageinstans i Danmark og være med til at sætte dit præg på udvikling af informationssikkerhed. Hvis der er tid til overs, vil du også blive bedt om at bidrage til opgaveløsning på nogle af de andre opgaver i DCUM, dvs. i DCUMs tilsyn eller i videnscentret.

Dine primære funktioner vil være at indgå alle steder i sagerne:

 • modtage/oprette klagesager
 • udsende standardbreve, f.eks. kvitteringer, rykkere, følgebreve til afgørelser, partshøringer
 • klargøre sager til sagsmøder
 • bidrage ved juridiske drøftelser og udvikling
 • forberede sager om aktindsigt, dvs. sammenstille og gennemlæse samt skrive udkast til svar
 • bistå informationssikkerhedskonsulenten i forskellige opgaver vedr. GDPR og informationssikkerhed. Herunder f.eks. i arbejdet med fortegnelser, dataflow, risikostyring, kontraktgennemgang og kommunikation af IT-sikkerhed og juridiske afklaringer
 • belyse juridiske problemstillinger i den samlede organisation

Derudover vil det være en fordel, hvis du

 • har lyst til at arbejde i en ny instans som stadig udvikler sig, og hvor der aldrig er to dage, der er ens
 • har interesse for sagsbehandling (oplysning, partshøring osv.)
 • har interesse for GDPR og informationssikkerhed
 • har lyst til at kaste dig over store og små opgaver

har lyst til at være en del af et åbent og anerkendende miljø med godt kollegaskab Om DCUM DCUM er et uafhængigt statsligt videnscenter, der hører under Undervisningsministeriet

DCUM skal medvirke til at sikre og udvikle et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Centeret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring. Vores medarbejderstab er tværfaglig, hvor alle bidrager med hver deres faglighed i centrets fælles opgaveløsning. Hos DCUM er der højt humør i hverdagene og der er altid plads til faglig sparring.

Siden 2017 har DCUM desuden huset tilsyn med undervisningsmiljøet i Danmark og Den Nationale Klageinstans mod Mobning, som andenbehandler elevers og forældres klager, hvis de mener skolerne ikke har handlet efter reglerne i forhold til mobning.

Ansættelsesvilkår

Vi forventer en arbejdstid på mellem 10-15 timer pr. uge med opstart hurtigst muligt, men det kan aftales individuelt. Hør mere om stillingen hos juridisk ansvarlig for klageinstansen Heidi Johannesen på tlf. 722 654 18 eller souschef Bo Leervad på tlf. 722 654 23. Ansøgning Send en kort ansøgning med dit CV og kopi af dine karakterer som pdf-filer (gerne bare én samlet fil hvis muligt) til [email protected]. Husk at mærke din ansøgning ’Studentermedhjælper’. Ansøgningsfristen er den 30. september 2020. Der afholdes ansættelsessamtaler løbende, så send din ansøgning i dag.

Helene2.png
Helene Borgholm
Udviklingskonsulent, DCUM

"En fantastisk arbejdsplads med gode kollegaer, spændende opgaver og chancen for at være med til at gøre en forskel for børn og unges læringsmiljø  "