Spring til indhold

DCUMs bestyrelse

Kirsten Holmgaard

Bestyrelsesformand

Susanne Gade Clausen

Repræsentant for Skole og Forældre

Preben Siggaard

Børnerådet

Tine Agenskov

Lærer og medlem af Undervisningsudvalget

Bo Hansen

Kommunernes Landsforening og Børne- og Kulturchefforeningen. Borgmester Svendborg Kommune

Anne Mette Pinderup

De frie skolers forening: bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen.

Maria Dyhrberg Rasmussen

De erhvervsrettede uddannelsers bestyrelses- og lederforeninger: Direktør Randers Social- og Sundhedsskole

Hanne Vibeke Sørensen

Bestyrelsesmedlem i Gymnasiernes Bestyrelsesforening

Søren Boy Larsen

Danske Erhvervsakademier og Danske Professionshøjskoler: Uddannelsesleder VIA University College

Niels Overgaard Lehmann

Danske Universiteter: prodekan for uddannelse ved Arts, AU.

Peter Gielstrup

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Malene Sillas Jensen

Danske Studerendes Fællesråd

Esther Vyff Balslev Petersen

Danske Skoleelever

Siw Lykkebo Jacobsen

Sygeplejestuderendes Landsråd

Jens Vase

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning