Spring til indhold

DCUMs bestyrelse

Anders Durhuus Ramsing

Formand

Zandra Fjeldgaard Kristensen

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Sofus Otto

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Jonathan Rossen

Danske Studerendes Fællesråd

Nikoline Brockenhuus Rindung

Lærerstuderendes Landskreds

Claus Drachmann Kaasby-Vang

Danske Skoleelever

Regitze Spenner Ishøy

Skole og Forældre

Tine Agenskov

Danske Undervisningsorganisationers Samråd

Preben Siggard

Børnerådet

Lene Hvilsom Larsen

Rebild Kommune

Bo Hansen

KL

Anne-Mette Pinderup

Frie Skolers lærerforening

Kim Kabat

FGU Østjylland

Lena Søllingvraa Lindblad

Randers HF & VUC

Frederikke Bender

Københavns Erhvervsakademier