Spring til indhold

DCUMs bestyrelse

Kirsten Holmgaard

Bestyrelsesformand

Claus Wachmann

Repræsentant for KL

Susanne Gade Clausen

Repræsentant for Skole og Forældre

Anders Liltorp

Repræsentant for Danske Underviserorganisationers Samråd

Karsten Suhr

Repræsentant for Danmarks Private Skoler

Hans Henrik Saxild

Rektorkollegiet ved de lange videregående uddannelser

Lone Andersen

Gymnasium og VUC-skolerne

Pia West Christensen

Erhvervs- og Produktionsskoler

Mads Rundstrøm

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Maria Kallehauge Jessen

Pædagogstuderendes Landssammenslutning

Maria Møller

Danske Studerendes Fællesråd

Lasse Houmann-Thygesen

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Nick Vistisen

Danske Skoleelever

Ulla Krag

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsakademier

Preben Siggaard

Børnerådet