Spring til indhold

Årsrapporter

LogoPayoff.png (1)

DCUM er et statsligt center med sin egen konto på Finansloven. Foruden finanslovsbevillingerne kan centret drive indtægtsdækket virksomhed og have andre tilskudsfinansierede aktiviteter. DCUM’s økonomi og regnskaber er offentligt tilgængelige.