Spring til indhold

Undervisningsmiljøprisen 2021: De nominerede er...

SMSkatere.jpg

En lang bedømmelsesproces er tilendebragt, og vi kan nu offentliggøre nominering af tre kandidater til Undervisningsmiljøprisen 2021. Blandt 65 indstillinger til prisen blev der udvalgt tre ’finalister’ til den fornemme pris som udover hæder og ære består af et diplom samt en kontant belønning på 100.000 kroner til den vindende skole.

De nominerede er...

 

Nomineret: Skovvangsskolen i Aarhus

 Skovvangsskolen nomineres for deres systematiske indsats med at afholde elevsamtaler på tværs af 0.-9. klassetrin med afsæt i et growth mindset. De systematiske samtaler giver medarbejderne en enestående indsigt i elevernes perspektiv og et godt afsæt for at understøtte elevens personlige, sociale og faglige udvikling. På trods af hjemsendelser har lærerne holdt fast i de ugentlige elevsamtaler, og har på den måde hele tiden haft en finger på pulsen i forhold til den enkelte elevs trivsel.

 Skovvangsskolen viser hvordan systematisk brug af elevsamtaler kan sikre, at elevernes perspektiver og oplevelser er i fokus i situationer med fjernundervisning. Tiltaget kan inspirere andre til at arbejde systematisk med elevernes perspektiv i det samlede arbejde med undervisningsmiljøet.

 

Endelig vinder: Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (HCI)

Himmerlandscentrets Idrætsefterskole (HCI) nomineres til undervisningsmiljøprisen, for deres arbejde med at bevare gode relationer og fællesskaber på tværs af elever gennem et efterskoleår præget af Covid-19 og hjemsendelse. Skolen har på kreativ vis fundet på nye måder at udføre aktiviteter og arrangementer på, som bibeholder elevernes motivation og lyst til at være en del af skolen. Arrangementer, der både rammesætter og tager ansvar for elevernes fællesskaber, men også gentænker nye måde at udføre fjernundervisning på.

Himmerlandscentres Idrætsefterskole kan inspirere til, hvordan man som skole kan arbejde med og tage ansvar for elevernes relation til skolen, lærerne og de andre elever trods hjemsendelse og nedlukning. Skolen har igennem systematiske, nærværende og inddragende digitale arrangementer formået at bibeholde elevernes motivation. Indsatserne spænder bredt med en helhedsorienteret tilgang til undervisningsmiljøet og sætter fokus på både fællesskaber, relationer, fysiske rammer (som rengøring), bevægelse, samarbejde og elevinddragelse, til gavn for et godt undervisningsmiljø. Læs mere om kåringen her.

 

Nomineret: Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) 

Høje-Taastrup Gymnasium nomineres for elevernes ihærdige og egenhændige planlægning og gennemførelse af en Demokratidag, hvor undervisningsmiljøet har været i fokus. På baggrund af Demokratidagen er der med udgangspunkt i elevernes oplevelser efterfølgende iværksat indsatser, som er med til at forbedre undervisningsmiljøet på HTG.

Indsatsen kan inspirere og kopieres af andre i det vigtige arbejde med elevinddragelse og medindflydelse. Det handler om at turde give eleverne ansvar og følge op på deres ideer i sikringen af et godt undervisningsmiljø.

HTGs indsats omfatter et helhedsorienteret fokus på undervisningsmiljø, hvor eleverne på baggrund af demokratidagen iværksætter indsatser der spænder bredt over både et fysisk, æstetisk, socialt og psykisk undervisningsmiljø.

 

 

Vinderen blev kåret af Børne- og undervisningsministeren den 27.september 2021

UMPSuperbill.jpg

Om Undervisningsmiljøprisen

læs mere