Spring til indhold

Er der stærke og inkluderende fællesskaber på jeres skole?

_MG_1478 copy2.jpg

DCUM og ROCKWOOL Fonden inviterer nu skoler til at afprøve et nyt praksisnært undervisningsmateriale. Deltagende skoler får dermed en gratis mulighed for at integrere en let anvendelig og veltilrettelagt trivselsindsats i undervisningen.

Hvad er PERSPEKT 2.0

Perspekt 2.0 er et klassebaseret undervisningsmateriale, som er let at anvende, og som ikke kræver forudgående kompetenceudvikling af lærerne.

Materialet kan anvendes på alle klassetrin, idet materialet er opdelt i tre moduler målrettet henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Læringsmålene for hver lektion er tydelige, og læreren guides igennem konkrete øvelser. Via samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde giver Perspekt 2.0 eleverne redskaber til at sætte ord på følelser, løse konflikter og tale om forskellighed og relationer. Mere konkret er formålet med Perspekt 2.0 at fremme elevernes:

  • Forståelse for at mennesker er forskellige
  • Viden om hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt – også digitalt
  • Forståelse af forskellen mellem at vide noget, at mene noget og at antage noget
  • Forståelse for at alle handlinger har konsekvenser
  • Evne til at kunne forholde sig til fællesskabets regler og forventninger

Perspekt 2.0 er praksisnært, og læringssynet tager udgangspunkt i barnet og dets forudsætninger, men tager i lige så høj grad udgangspunkt i det fællesskab, som barnet indgår i.

Om det virker? Det skal vi sammen evaluere

Som en del af afprøvningen af Perspekt 2.0 gennemføres en evaluering, der vil dokumentere, hvilke effekter jeres skoler opnår ved at arbejde med Perspekt 2.0. De skoler, som deltager i afprøvningen af Perspekt 2.0, er således med til at skabe ny evidensbaseret viden om, hvorvidt skoler, gennem en systematisk og vedvarende indsats målrettet elevernes sociale, emotionelle og personlige færdigheder kan fremme deres trivsel og læring i skolen. Evalueringen udføres af forskere fra Aarhus Universitet og ROCKWOOL Fonden i samarbejde med DCUM og gennemføres på baggrund af et solidt metodisk design efter højeste forskningsmæssige standarder. 

Med PERSPEKT 2.0 får jeres skole

  • Et stærkt afsæt for et målrettet trivselsarbejde
  • Et praksisnært undervisningsmateriale til gavn for både elever, lærere og forældre
  • Værktøjer til at arbejde med fællesskaber og trivsel – også digitalt

Hvad kræver det at deltage?

Skolerne skal undervise i Perspekt 2.0 på 4. eller 5. klassetrin i efteråret 2018. Her vil ét klassetrin blive udtrukket ved lodtrækning til at afprøve Perspekt 2.0. Det andet klassetrin skal fungere som kontrolgruppe i evalueringen, og her må materialet derfor ikke bruges. Skolerne kan dog frit gennemføre undervisning i Perspekt 2.0 i ind- og udskolingens klassetrin efter eget ønske.

Der er behov for, at skolerne videreformidler klasselister over eleverne i 4. og 5. klasserne samt en liste over de lærere, der underviser eleverne i Perspekt 2.0. Oplysninger på eleverne 

og lærerne skal indeholde cpr.-nr. På den måde bliver det muligt, i regi af Danmarks Statistik, at sammenkæde oplysninger om deltagelse i Perspekt 2.0-undervisningen med besvarelser fra bl.a Den Nationale Trivselsmåling, nationale tests og baggrundskarakteristika. Oplysningerne vil blive behandlet strengt fortroligt.

Evalueringen er meldt til Datatilsynet, og al databehandling vil foregå i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Resultaterne af evalueringen offentliggøres, uden at det vil være muligt at identificere enkeltpersoner eller specifikke skoler i de offentliggjorte resultater.

Derudover skal skolerne oplyse, hvorvidt de anvender andre specifikke undervisningsforløb som fokuserer på trivsel, og hvorvidt Perspekt 2.0 er taget i brug i ind- og udskolingen.

lærer
6. klasse

"PERSPEKT sætter fokus på, at handlinger og ytringer har konsekvenser. Klassen har fået nogle rigtig gode snakke..."

Lærerne skal sideløbende med undervisningen i Perspekt 2.0 notere konkrete oplysninger om deres brug af Perspekt 2.0. Disse oplysninger vil blive indsamlet af DCUM. Eleverne i Perspekt- og kontrolklasserne skal, i forbindelse med de årlige trivselsmålinger i 2018, 2019 og 2020, besvare cirka 20 ekstra spørgsmål. Spørgsmålene er målrettet elevernes sociale, emotionelle og personlige færdigheder. De supplerende spørgsmål indsamles digitalt og på samme tid som trivselsmålingerne.

Vil I være med?

Kontakt DCUM hvis I vil give skolerne i jeres kommune mulighed for at være blandt de første til at anvende og afprøve Perspekt 2.0

Kontaktpersoner:

 

Udviklingskonsulent Marianne Laflor
[email protected] tlf 72 26 54 12

Analysekonsulent Lea Høxbroe Jeppesen
[email protected] tlf 72 26 54 01

 

- eller skriv til [email protected]