Spring til indhold

Den Nationale Trivselsmåling: Fremgang i elevernes trivsel de sidste tre år

Nærvær_hue

Med DCUMs offentliggørelsen af resultater fra Den nationale trivselsmåling 2017-18 tegner der sig et billede af en moderat positiv udvikling i skoleelevernes trivsel over de seneste tre år.

I 27 af spørgeskemaets 40 spørgsmål er der således fremgang at spore over den 3-årige periode - enkelte steder ret stor fremgang.

Når man i 2015 spurgte eleverne om hvem der generelt var glade for deres skole ville  gennemsnitlig 16 elever række hånden op i klassen.

I 2018 er det mere end 17 elever pr. klasse.

"Det er positivt, og det går bedre på flere fronter - f.eks ser vi også, at eleverne i stigende grad oplever hjælp og anerkendelse fra lærerne" siger Jannie Moon Lindskov, direktør i DCUM.

"Det er vigtigt, at vi nu over en årrække nu kan se en positiv udvikling i skoleelevernes trivsel – ganske vist en lille udvikling, men på vigtige områder også en markant fremgang. Vi må dog ikke glemme, at der på nogle områder faktisk også er en lille negativ udvikling. Hos DCUM kunne vi dog ønske os en bedre udvikling på f.eks. områderne for medindflydelse, kedsomhed og sociale kompetencer. Det er vigtige områder, som særligt har DCUMs bevågenhed, og som er relaterede til problematikker omkring f.eks. fællesskaber og fravær. Det er helt centrale temaer både når vi snakker trivsel og læring"

Se overblik over de seneste tre års trivselmålingsresultater

Åbn dokument

Trivselsmålingens resultater 2017-18

læs mere