Spring til indhold

De tre nominerede til Undervisningsmiljøprisen 2019

P1012507.JPG

Blandt et rekordstort antal indstillinger  har DCUMs bedømmelsesudvalg udvalgt tre kandidater til opløbet om undervisningsmiljøprisen 2019. Den 1. marts 2019 udpeger undervisningsministeren den endelige vinder blandt de tre nominerede. Udover hæder og diplom modtager den den vindende skole 100.000 kr fra undervisningsministeriet.

De 132 indstillinger til UMP 2019 er ikke blot all-time high, men også også et udtryk for, at der virkelig arbejdes godt med undervisningsmiljøet ude på skolerne. De mange ansøgninger har med deres forskellige tilgange og veje til det gode undervisningsmiljø hver især gjort indtryk på DCUMs bedømmelsesudvalg. Det har langt fra været en nem opgave at udvælge de tre 'finalister' blandt de mange gode tanker og tiltag. DCUM vil vi gerne takke alle de indstillede skoler for at være kilde til inspiration for arbejdet med det gode undervisningsmiljø, og opfordre alle til at blive ved med at udvikle arbejdet med at gøre jeres skole til den bedst mulige.

De tre kandidater til Undervisningsmiljøprisen 2019 er:

Nomineret: Glad Fagskole i Ringsted

Glad Fagskole nomineres til undervisningsmiljøprisen for deres arbejde med en helhedsorienteret tilgang til elever med særlige behov. Skolen har fokus på at skabe et trygt fællesskab med gensidig respekt for forskellighed og plads til fejl. 

Skolen arbejder ud fra et velforankret værdigrundlag, som skaber synergi, ensartethed og forudsigelighed i elevernes møde med skolen. Dette er særlig vigtigt i et undervisnings- og læringsmiljø, hvor en stor del af eleverne tidligere har haft uhensigtsmæssige oplevelser med uddannelsessystemet.

Glad Fagskole i Ringsted formår at skabe et undervisningsmiljø som bidrager positivt til elevernes tro på såvel fællesskabet som egne kompetencer. Eleverne oplever medbestemmelse, medindflydelse og inddragelse i skolens arbejde med undervisningsmiljøet, hvilket yderligere rykker elevernes sociale og faglige kompetencer i en postitiv retning.

 

Jannie Moon Lindskov
direktør DCUM

"Med 132 indstilinger når vi i år det højeste antal siden prisen blev indstiftet af Bertel Haarder i 2005. Det er glædeligt at flere og flere skoler på denne måde ønsker at dele gode erfaringer"

Nomineret: Skovvangsskolen i Aarhus

Skovvangsskolen nomineres til undervisningsmiljøprisen, fordi de formår at sammentænke tværgående indsatser, der kan styrke undervisningsmiljøet. Skolens eksperimenterende tilgang kan inspirere andre skoler til indsatser der kan udvikle og opretholde et godt undervisningsmiljø i og udenfor undervisningen.

Skolen inddrager elevrådet i udformningen med skolens grundlæggende værdisæt, som ledelsen forpligter sig til at arbejde med. Dette er med til at synliggøre elevrådets arbejde, og skaber samtidig grobund for motivation og ejerskab hos hele elevgruppen. Skolen har med afsæt i growth mindset arbejdet med at skabe et fælles sprog mellem elever og lærere.

Skovvangssolen ser sig selv i en større samfundsmæssig sammenhæng mellem grundskole, ungdomsuddannelse og erhvervsliv, og erkender samtidig at undervisningsmiljøet både foregår på og udenfor skolen. 

 

 

VINDER! : Tønder Distriktsskole – Overbygningsskolen

Tønder Distriktsskole nomineres på baggrund af skolens bevidste arbejde med at styrke undervisningsmiljøet gennem elevindragelse. Skolen har en anerkendende tilgang til eleverne, og deres evner og bidrag bliver inddraget på en måde, så alle kan være med. 

Skolen har desuden arbejdet målrettet med undervisningsmiljøet gennem et fokus på lærer-elev relationer, elev-elev relationer og forældrerelationer. I denne proces er der skabt et fokus på elevernes forskellige læringsstile, og hvordan disse kræver forskellige former for læringsrum.

Overbygningsskolen på Tønder Distriktsskole kan inspirere andre skoler, til at arbejde aktivt med at involvere elever og forældre i udviklingen af undervisningsmiljøet.

 

 

Toender.jpg

 

 

mere om Undervisningsmiljøprisen UMP

læs mere

Vinder af Undervisningsmiljøprisen 2019

læs mere