Spring til indhold

De tre nominerede til Undervisningsmiljøprisen 2018

P1012507.JPG

Blandt de mange indstillinger som DCUM har modtaget i løbet af 2017, har DCUMs bedømmelsesudvalg udvalgt tre kandidater til opløbet om undervisningsmiljøprisen og en check på 100.000 kr. Den 2. marts 2018 udpeger undervisningsministeren den endelige vinder blandt de tre nominerede.

De mange ansøgninger har hver især gjort indtryk på DCUMs bedømmelsesudvalg med deres forskellige tilgange og veje til det gode undervisningsmiljø. Det har langt fra været en nem opgave at udvælge de tre kandidater blandt de mange gode tanker og tiltag. Hos DCUM vil vi gerne takke alle de indstillede skoler for at være kilde til inspiration for arbejdet med det gode undervisningsmiljø, og opfordre alle til at blive ved med at udvikle arbejdet med at gøre jeres skole til den bedst mulige.

Som de tre nominerede beviser er der mange forskellige områder, hvor man kan lave forandringer for at skabe et bedre mijlø for undervisningen. De tre kandidater til Undervisningsmiljøprisen 2018 er:

Satellitten, Specialcenter Vest – Når undervisningen rykker i skoven

En mountainbiketur i skoven som undervisningsrum i stedet for klasseværelset. Det vil nok umiddelbart ikke være det første de fleste tænker på når det gode undervisningsrum skal defineres. Ikke desto mindre er cykelturene en væsentlig del af Specialcenter Vest på Ringkøbing Skoles tiltag Satellitten. Tiltaget er målrettet børn med opmærksomhedsforstyrrelser, som ADHD og ADD, og har fokus på det enkelte barns ressourcer og anerkendelse af disse. Gennem gentænkning af undervisningmiljøet vægtes rummelighed overfor elevernes behov højere end tidligere, og det har givet muligheden for at arbejde intensivt med at styrke elevernes relationer. Relationsarbejdet i Satellitten bliver fundamentet for udviklingen af elevernes faglighed og sociale færdigheder. Relationsarbejdet er blevet styrket gennem tilstedeværelsen af fire faste lærere som bliver børnenes faste relationer, i modsætning til de skiftende relationer som tidligere udfordrede Specialcenter Vest.

Resultatet er at flere af børnene er rykket tættere på deres mål: At opnå faglige og sociale kompetencer til at kunne indgå i almen undervisning i grundskolen. Samtidig er børnene blevet gladere for at gå i skole hvilket står i kontrast til det tidligere høje fravær hos gruppen.

Udskolingen Vinklen på Bøgeskovskolen – Nyt børnesyn giver godt undervisningsmiljø

Frihed under ansvar. Det er blot en del af den ændring som er sket i børnesynet hos udskolingsafdelingen Vinklen på Bøgeskovskolen. Den systematiske ændring er sket på baggrund af tidligere udfordringer med elevgruppen. Det nye børnesyn hos Vinklen har medført et større fokus på den enkelte elevs evner, og hvordan disse kan bruges til at styrke eleven fagligt såvel som socialt. Eleverne bliver desuden gjort til medansvarlige for at skabe den gode kultur. Skolen arbejder med elev-lærer-relationerne, men den nye fælles retning involverer alle parter – elever, forældre, lærere og ledelse. Implementeringen af det nye børnesyn krævede en omstilling blandt lærernes pædagogiske tilgang. For at sikre den bedst mulige implementering har man blandt andet samarbejdet tæt med ledelsen. Lærerne har desuden mulighed for at øve sig i det nye børnesyns praksis, og her er der plads til at de kan fejle og lære af deres fejl.

Resultatet har været at eleverne oplever deres lærere som mere imødekommende og gladere. Eleverne har fået mere lyst til at komme i skole og til at indgå i skolens fællesskaber – både indbyrdes i klasserne og på tværs af klasser og årgange.

Rybners Gymnasium – Plads til nysgerrighed for naturvidenskab

Kreativ udfoldelse og naturvidenskab går nu hånd i hånd hos Rybners Gymnasium hvor to underviseres engagement virker smittende på elevernes lyst til at udforske de naturvidenskabelige fag. Gennem tiltag som "Åbent laboratorium" får eleverne muligheden for at fordybe sig i det naturvidenskabelige felt, og gennem vejledning på elevernes præmisser skabes grobunden for en større faglig interesse. Ved den årlige SRP-opgave sætter skolen fokus på mulighederne ved de naturvidenskabelige fag da skolens fysikområde forvandles til et forskningscenter. Her kan eleverne få sparring og hjælp til at komme godt i gang med deres opgaver.

Da tiltagene forgår på elevernes præmisser og med fokus på den enkelte elevs stærke sider, lægges fundamentet for faglige succesoplevelser. Interessen og glæden ved at tilegne sig ny viden træder i forgrunden og udfordrer den præstationskultur som i stigende grad præger de gymnasielle uddannelser i dag. Eleverne præsenteres derudover for de fremtidsmuligheder de naturvidenskablige fag giver, da tiltaget inddrager tidligere elever som inspiration og vejledere.

Som resultat af de åbne tiltag har Rybners Gymnasium oplevet en markant stigning i interessen for naturvidenskabelige linjer hos begge køn.

om Undervisningsmiljøprisen 2018

læs mere

Vinder af Undervisningsmiljøprisen 2017

læs mere