Spring til indhold

3 nominerede til Undervisningsmiljøprisen 2017

SMPige_I_vindueskarm.jpg

Blandt næsten 100 ansøgninger og indstillinger har DCUMs bedømmelsesudvalg udvalgt tre nominerede skoler til opløbet om undervisningsmiljøprisen og de 100.000 kr. Den 3. marts 2017 udpeger ministeren den endelige vinder blandt de tre nominerede.

Nedenstående tre skoler kan være stolte af sig selv. Blandt næsten 100 virkelig gode ansøgninger er de blevet udvalgt til at være med i opløbet om Undervisningsmiljøprisen og 100.000 kr. En af de tre nominerede bliver den endelige vinder til foråret 2017.

Vi takker for alle de mange ansøgninger som vidner om, at der overalt i landet laves rigtig mange gode og effektive indsatser til gavn for undervisningsmiljøet. Bliv ved med det -det er meget inspirerende.

Men der skulle altså udvælges tre, som skal kæmpe om titlen. Kriterierne for udvælgelse af nominerede til Undervisningsmiljøprisen 2017 var

  • Systematisk og helhedsorienteret indsats
  • Elevinddragende indsats
  • inspirerende indsats, som kan kopieres af andre

 

Nomineret: Elever og personale på Hillerød Lilleskole

En særlig tilgang til at lære i og af fællesskabet betyder  at omverdenen og skolens nærmiljø inddrages aktivt for at dele idéer, viden og erfaringer. Det giver skolen gode samarbejdspartnere, og eleverne tilegner sig vigtige kompetencer, når de afslutter projekter med performances og vidensdeling. Skole og samarbejdspartnere får derved mulighed for at fungere som gensidig løftestang i en større læreproces.

Skolen har forskellige indsatser på tværs af hele skolen: venneklasser, lille/store-ven-læsebånd, teateroplevelser, fælles motionsdag, hvorigennem bånd på tværs af skolen dyrkes og styrkes og trivslen fremmes. Der lægges vægt på mesterlære som en del af kulturformidlingen og på den enkeltes ansvar for fællesskabet. Alle elever mødes med respekt og accept af indbyrdes forskellighed, hvilket er grundlaget for det forpligtende fællesskab.

Skolens kultur skaber rum for udfoldelse af skæve tanker, vilde idéer og ny indsigt. Ved evalueringer og samtaler med og mellem eleverne synliggør de voksne de værdier, der ligger i at kunne tænke anderledes, at kunne vende tingene på hovedet og at kunne forholde sig kritisk til sin egen læring. Evaluering rummer både det, der er gjort godt, og det der kan forbedres fremadrettet.

 

 

STGruppearb.jpg

 

 

Nomineret: Øregård Gymnasium og 'karakterfri klasse'

Øregård Gymnasium har i skoleåret 2015-16arbejdet intensivt med projekt ”Karakterfri klasse. Målet med projektet var at skabe et undervisningsrum med fokus på faglighed, læring og trivsel. I stedet for klasserummet som et konkurrencepræget rum har hensigten været at skabe et fælles lærings- og øvelsesrum. Den enkelte elev skal føle sig tryg nok til at prøve sig selv af fagligt og turde begå fejl med henblik på den læring, der ligger i det.

Fra et elevperspektiv har projektet givet en større frihed, når der skulle laves gruppearbejde. Dels fordi eleverne ikke søgte hinanden ud fra hvem der fik høje karakterer, og dels fordi eleverne i gruppearbejdet ikke målte sig i forhold til hinanden, men bidrog med deres viden hver især.

Oplevelsen er, at karakterfriheden har givet en socialt velfunderet klasse med et meget højt fagligt niveau med plads til at fejle.

Resultatet var opsigtsvækkende. Klassen opnåede gymnasiets højeste trivsel, laveste fravær og de bedste årsprøveresultater.

  

 

 

Nomineret: Asmildkloster Landbrugsskole

Tværgående indsatser for både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø har gjort Asmildgaard Landbrugsskole til en af de tre nominerede til Undervisningsmiljøprisen UMP 2017.

For at styrke fællesskabet og udvikle relationerne mellem eleverne på grundforløbet tilbydes en række aktiviteter, hvor eleverne lærer om sig selv og om hvordan, de påvirker andre. I faget STRONG arbejder eleverne med personlig udvikling via teambuilding og fysiske aktiviteter samt refleksion.

Alternative tilgange til lokalerenovering og udnyttelse af gangarealer til andet end blot transport-korridorer har skabt et særligt fysisk og æstetisk undervisningsmiljø hvor rammerne både inviterer til arbejde og sociale aktiviteter.

En traktor i forhallen og køer, græs og maskiner på væggene minder os om at det æstetiske undervisningsmiljø også spiller en rolle i forhold til trivsel og læring.

 

 

 

ASM.UMP17.jpg

Om undervisningsmiljøprisen UMP

læs mere