Spring til indhold

Sikkerhed i dagtilbud

header image
billede
BMdreng_i_træ.jpg

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Størstedelen af ulykkerne sker i daginstitutionen, i skolen og i hjemmet, eller i forbindelse med fritidsaktiviteter.

I formål for dagtilbud i Dagtilbudsloven (LBK nr 668 af 17/06/2011) står, at børn i dagtilbud skal have et fysisk og psykisk børnemiljø der fremmer sundhed, trivsel og udvikling og dermed indgår børnenes sikkerhed som en del af dette. Det overordnede ansvar herfor tilskrives kommunalbestyrelsen som en konsekvens af deres tilsynspligt og endvidere i forhold til det daglige praktiske ansvar, lederen af de enkelte dagtilbud samt de ansatte pædagoger.

Der findes ikke inden for dagtilbud samlede love og regler omkring børns sikkerhed. Sikkerhed i forhold til børn i dagtilbud kan være aktuelt i forhold til en række forskellige områder og drejer sig om mere end fravær af ulykker. Det være sig sikkerhed på legepladsen, sikkerhed i forhold brand, udsættelse for kemiske stoffer, transport i forbindelse med udflugter, sikkerhed mod smitteoverførsel etc. Der vil derfor være forskellige regelsæt, der knytter sig til de forskellige problemstillinger.

Her følger links til hvor man kan hente information vedr. de forskellige regler og anbefalinger på de forskellige områder:

Ulykker og katastrofer:

Brand: