Spring til indhold

Madordning i dagtilbud

header image
billede
BM2piger_butik.jpg

Regler for madordninger findes i Dagtilbudsloven.

Love og regler

I Dagtilbudsloven (LBK nr 668 af 17/06/2011) står der i kap. 2, §17:

"Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give mulighed for madordninger i dagtilbud efter § 19, stk. 2 og 3, og fastsætter de overordnede rammer for madordningen.

Forældrebestyrelsen i det enkelte dagtilbud beslutter, om der skal oprettes en madordning efter stk. 1, og hvordan den skal tilrettelægges.

De enkelte forældre med børn i et dagtilbud beslutter, om de vil benytte madordningen. Forældrenes, der benytter ordningen, betaler udgiften hertil.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte et maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordninger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at lønudgifter, der medgår til madordninger, kan indregnes i forældrenes betaling.

Hvis kommunalbestyrelsen efter stk. 1 har besluttet at give mulighed for forældrebetalte madordninger, kan privatinstitutioner oprette forældrebetalte madordninger. Privatinstitutionen fastsætter selv rammerne for ordningen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til forældrebetalte madordninger i dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, under hensyn til forældrenes økonomiske forhold."