Spring til indhold

Den årlige trivselsmåling

header image
billede
SMPige_trommer.jpg

Ifølge bekendtgørelse for måling af elevers trivsel i folkeskolen skal alle folkeskoler skal gennemføre en trivselsmåling hvert år i perioden januar til marts.

Trivselsmålingen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der undersøger hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen.

Formålet med trivselsmålingen er:

  • At give et billede af, hvordan eleverne oplever deres trivsel, undervisningsmiljøet og ro og orden i klassen. Ud fra denne viden kan skolen og de enkelte klasser igangsætte trivselsfremmende indsatser.
  • Trivselsmålingen skal være et dialog- og målstyringsværktøj i forvaltningens og skolens samarbejde om udvikling af folkeskolen på trivselsområdet.

DCUM anbefaler, at I kombinerer trivselsmålingen med jeres årlige Undervisningsmiljøvurdering (UMV).

  

Hvordan kombinerer I trivselsmålingen med UMV'en? Se mere her

læs mere

DCUM har for Undervisningsministeriet udarbejdet et omfattende vejledningsmateriale målrettet skoleledelse (og skolebestyrelse), lærere, ressourcepersoner, forældre, elever og forvaltning.

Find vejledningen  og få overblik over den årlige trivselsmåling    

læs mere