Spring til indhold

DCUM-vejledning: Temperatur dagtilbud

header image
billede
BMdreng_i_træ.jpg

I henhold til loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. (Dagtilbudslovens §7). Det betyder også et indeklima med en god og behagelig temperatur. 

Denne DCUM-vejledning beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der er til temperaturer i dagtilbud, og slutligt gives råd og anbefalinger.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

 

Hent vejledningen her:

 

  

Lovtekster

  • Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven):

LBK nr 168 af 17/06/2011

  • Bygningsreglementet: Termisk indeklima 

Bygningsreglementet 2015 afsnit 6.2 

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere

Nyt dagtilbudstermometer er på vej i 2020

Hvert år bruger hundredevis af dagtilbud DCUMs Dagtilbudstermometer til at få børnenes eget syn på børnemiljøet. Oplever børnene at de har gode venner i børnehaven? Er de glade for at gå i børnehave? Larmer det i børnehaven? etc. Et nyt og forbedret Dagtilbudstermometer er nu på trapperne.

læs mere
DT20_tablet.png