Spring til indhold

DCUM-vejledning: Lyd dagtilbud

header image
billede
BMdrenge_i_vindue.jpg

I henhold til loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det betyder også et indeklima med et tåleligt lydniveau. 

Denne DCUM-vejledningen beskriver, hvilken betydning lyd og støj i dagtilbud har, støjs påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der er til lyd og støj i dagtilbud, og slutligt gives råd og anbefalinger.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lyd og støj som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Hent vejledningen her:

   

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere