Spring til indhold

DCUM-vejledning: Den styrkede pædagogiske læreplan

header image
billede
BMPige_voksen.jpg

Ifølge loven om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, (Dagtilbudsloven) skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år, og børn i aldersgruppen fra 3 år og frem til barnets skolestart.

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et pædagogisk grundlag samt de seks læreplanstemaer. Arbejdet med børnemiljø skal inddrages i den pædagogiske læreplan, hvor det er relevant. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan arbejdet med et godt børnemiljø bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. 

Du kan finde mere information om de forskellige krav til Den styrkede pædagogiske læreplan i DCUM-vejledningen herunder:

Hent vejledningen her:

    

Se flere DCUM-vejledninger til dagtilbud

læs mere