Spring til indhold

Webinar: Skoletrivsel for alle!

DCUM #1 Thorsted low (26 of 55).jpg

Kom og få inspiration til hvordan du kan få sat en strategisk retning på din skoles trivselsarbejde med Skoletrivselforalle.dk – et værktøj til skoleledere og trivselsteams

På dette webinar vil du få:

  • Kort indblik i, hvad der kendetegner den trivselsfremmende skole
  • Introduktion til værktøjet skoletrivselforalle.dk og den proces værktøjet tilbyder
  • Erfaringer fra to skoleledere, der har arbejdet systematisk og helhedsorienteret med skolernes trivselsarbejdet – med afsæt i procesværktøjet 

Værter: Marie Hultberg, Pædagogisk konsulent v/ Ikast-Brande Kommune og Camilla Tange Pædagogisk konsulent v/ DCUM

Gæster: Henrik Fenger Lynggaard, Skoleleder på Øster Nykirke Skole i Vejle Kommune og Claus Bredahl skoleleder på Engesvangskolen i Ikast-Brande Kommune

Efter webinaret kan du/I enten selv arbejde videre med udgangspunkt i materialet, der ligger frit tilgængeligt, eller du kan kontakte for DCUM for kickoffmøde og/eller konsulentunderstøttelse af forløbet.

I en travl skolehverdag kan det være svært at  at skabe overblik, sammenhæng og en fælles retning i skolens trivselsarbejde. Skoletrivselforalle.dk er et nyt værktøj som kan hjælpe skolen i gang med arbejdet. Værktøjet guider skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde og giver jer inspiration til, hvilke fokusområder og indsatser, der vil være jeres skoles næste, bedste skridt.

’Skoletrivsel for alle’ er for dig, der er interesseret i, at trivselsarbejdet på jeres skole er systematisk og strategisk. Værktøjet lægger op til, at skoleledelsen i samarbejde med ressourcepersoner sammen sætter retningen for skolens trivselsarbejde.

’Skoletrivsel for alle’ er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø, Ikast-Brande kommune og Psykiatrifonden sammen med tre forskere, en følgegruppe og 40 skoleledere og trivselsmedarbejdere.Tilmelding til webinar 20.april kl 14-15 : Skoletrivsel for alle

Når du tilmelder dig dette accepterer du samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer ifbm webinaret. Du kan læse mere HER.