Spring til indhold

Webinar: Skal de voksne lege med?

BMBørn_voksen_tumler.jpg

Dette webinar er det andet i rækken af tre, hvor vi sætter fokus på centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv.

Værter: Camilla Tange og Heidi Knudsen

Gæster: Charlotte Ringsmose, professor ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og Simon Tang, områdeleder for Børne Universet Mejdal i Holstebro kommune.

Husker du at deltage i børnenes lege?  

Legen spiller en stor rolle i de danske dagtilbud. Det pædagogiske grundlag slår fast, at legen har værdi i sig selv, og at børnenes egen leg skal anerkendes og respekteres. Men er det ensbetydende med at legen mellem børn skal være uden voksnes input, deltagelse og fokus?

I DCUM’s nye evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv har vi blandt andet sat fokus på det pædagogiske personales deltagelse i børns leg og legemiljøer.

En af pointerne er, at det pædagogiske personale ofte indtager en mere observerende position og sjældent deltager i børnehavebørnenes leg i længere tid ad gangen.

Vi har derfor valgt at sætte fokus på børns leg og legemiljøer i dette webinar – Her får vi besøg af Charlotte Ringsmose der er professor ved Aalborg Universitet og Simon Tang, som er områdeleder ved Børneuniverset Mejdal i Holstebro. De arbejder begge med kvalitet i børns legemiljøer og vil hjælpe os med at blive klogere på emnet.

Vi taler med Charlotte om, hvorfor det er vigtigt at tilrettelægge de pædagogiske legemiljøer så der både er plads til børn og voksne. Vi vil tale med Simon om, hvad de konkret har gjort i deres dagtilbud for at indrette spændende og alsidige legemiljøer der tager afsæt i børnenes interesser og løfter kvaliteten i og omkring legen, og hvilken betydning det har haft for børnene.

Tilmeld dig webinaret via formularen nederst på denne side. Ved tilmelding får du tilsendt et link, som du skal bruge til at deltage i webinaret med. 

 

Webnaret er afholdt med ca 250 deltagere. Se eller gense webinaret her