Spring til indhold

Webinar- dagtilbud : Medbestemmelse i børnehøjde – Hvordan gør vi det?

BMpige_på_hovedet.jpg

Webinar: Medbestemmelse i børnehøjde – Hvordan gør vi det?

Dette webinar er det første i rækken af tre, hvor vi sætter fokus på centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv.

Værter: Heidi Knudsen og Lea Jeppesen

Gæster: Anette Boye Koch, ph.d., og docent i barndomspædagogik ved VIA University College og Pernille Mogensen, pædagog i Gladsaxe Skovbørnehave (vinder af Årets dagtilbud 2019)

 

Husker du at give børnene medbestemmelse og indflydelse? 

I DCUM’s nye evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv har vi sat fokus på børns medbestemmelse.

En af pointerne er at børn sjældent oplever medbestemmelse i planlægning af de voksenplanlagte aktiviteter

Vi har derfor valgt at sætte fokus på børns medbestemmelse i dette webinar –  særligt i de voksenplanlagte aktiviteter. Her får vi besøg af Anette Boye Koch, som er ph.d. og docent ved VIA University College og Pernille Mogensen, som til daglig arbejder som pædagog i Gladsaxe Skovbørnehave. De har begge arbejdet konkret med børns medbestemmelse og vil hjælpe os med at blive klogere på emnet.

Vi taler med Anette om, hvorfor børns medbestemmelse er vigtig, og hvad det giver børnene og den pædagogiske praksis – men også hvorfor det nogle gange kan opleves, som svært at give børnene medbestemmelse. Vi vil tale med Pernille om, hvad de konkret har gjort i deres dagtilbud for at give børnene medbestemmelse, og hvilken betydning det har haft for børnene og deres pædagogiske praksis.

Webinaret er afholdt og ca 160 personer deltog. Se eller gense webinaret her