Spring til indhold

Webinar: Børns deltagelse og læring i rutinesituationer

BMtraktortræf.jpg

 

Dette webinar er det sidste i rækken af tre, hvor vi sætter fokus på centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan – set fra et børneperspektiv.

Værter: Camilla Tange og Lea Høxbroe Jeppesen

Gæster: Søren Smidt, forsker og chefkonsulent hos Københavns Professionshøjskole og Camilla Morsing, pædagog i Vuggestuen Tumlehuset i Thisted Kommune.

Rutinesituationerne mangler bevidst fokus! Det er en af pointerne fra DCUMs evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan set fra et børneperspektiv. Observationer fra evalueringen viste, at det inden for samme dagtilbud ofte var forskelligt, hvorvidt de enkelte rutiner var genstand for bevidst fokus eller ej. Det kunne veksle fra situation til situation og tidspunkt på dagen. Dagtilbuddene kunne således udføre eksemplarisk rutinepædagogik i én situation, men ikke i den næste.

Vi derfor valgt at sætte fokus på børns deltagelse og læring i rutinesituationer. Her får vi besøg af Søren Smidt, som er forsker og chefkonsulent hos Københavns Professionshøjskole og Camilla Morsing, som til daglig arbejder som pædagog i Vuggestuen Tumlehuset i Thisted Kommune. De arbejder begge med rutinepædagogik, og hvordan vi får skabt de bedste rammer for læring og udvikling i hverdagens rutiner.

Vi taler med Søren om, hvordan vi kan blive bedre til at inddrage børnenes perspektiver på meningsfulde måder, så alle børn får mulighed for at deltage aktivt i og være medskabere af rutinesituationerne. Vi vil tale med Camilla om, hvad de konkret har gjort i deres dagtilbud for at skabe de bedste rammer for læring og udvikling i hverdagens rutiner og hvordan de har inddraget børnenes perspektiv i dette arbejde.

 

Webinaret er afholdt og alle 300 pladser var optaget. Se eller gense webinaret her