Spring til indhold

Temadag: bæredygtig skole

DCUM #3 Jammerbugt low (43 of 56).jpg (1)

COK udbyder i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, en temadag om bæredygtig skoleudvikling med fokus på elevinddragelse.

Udviklingen i Folkeskolen er i disse år omgivet af et hav af interessenter: politikere, forskere, diverse offentlige og private organisationer osv. Fælles for dem alle er en strid, ofte trukket skarpt op, omkring retten og definitionsmagten til udviklingen af Folkeskolen. Med andre ord, det er undtagelsen ikke at have en mening om, hvad der foregår i den enkelte skole, i det enkelte klasseværelse og med den enkelte elev og hvordan det kan forbedres.

Men hvad skaber egentlig trivsel for børn og unge? Hvorfor ikke spørge dem, det hele handler om? Eleverne!

På temadagen vil I få viden om og redskaber til, i samarbejde med jeres personale/skoler, at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, hvor elevinddragelse kan kvalificere de data og trivselsindsatser, I allerede har igangsat.

Dagen er bygget op med en paneldebat, et hovedoplæg samt tre workshops, som alle relateres til den daglige praksis på skolen.

Tilmelding og mere information her

læs mere

Synes du om arrangementet?

Hvis ja, foreslår vi disse artikler:Klasserumsberegner – tjek størrelsen på dit klasselokale

Klasserumsberegneren kan vise om det klasselokale, du undervises- eller arbejder i overholder kravene til rumindhold i bygningsreglementerne. Kravene er 6 kubikmeter luft pr. elev og 12 kubikmeter luft pr. lærer/pædagog, når der samtidig etableres effektiv ventilation.
 
Ved at indtaste længde, bredde, højde samt antallet af lærere og elever, vil beregneren fortælle om lovens krav til kubikmeter luft pr. person overholdes. 

Lovkravende til loftshøjde er minimum 2,5 m, og loftshøjde over 4 m tæller ikke med i beregningen.

Kubikmeter luft pr. elev

0 m3

0 m3

18 m3

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg