Spring til indhold

Styrk jeres indsats mod mobning! (Aarhus)

SMPige_drengExt.jpg

Vil du have viden og inspiration til jeres fortsatte arbejde med skolens indsats mod mobning?

Er du en del af skoleledelsen eller f.eks. i ressourceteamet i grundskolen? og vil du have viden og inspiration til jeres fortsatte arbejde med skolens indsats mod mobning? Så skal du tage på dette kursus, som giver en grundlæggende indføring i den nye lovgivning og håndteringsregler samt inspiration til at fastlægge hvilke trivselsindsatser, der kan målrettes netop jeres skole. Formålet er også at give dig redskaber til i samarbejde med resten af skolens medarbejdere at skabe de bedst mulige læringsrammer for børn og unge, så de ikke skal frygte mobning og social eksklusion.

En del af kurset er case-baseret, og du er derfor også velkommen til inden kursets start at fremsende spørgsmål eller konkrete eksempler, som du er stødt på i arbejdet med fx jeres anti-mobbestrategi.

8 tegn på mobning – for dig som vil styrke skolens indsats

Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer. Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

Kan du kende dette i arbejdet med jeres skoles anti-mobbestrategi?

Ifølge undervisningsmiljøloven skal alle skoler have en strategi mod mobning samt vide, hvordan der skal handles, hvis der er elever der oplever mobning. Mobning har udviklet sig og foregår i dag i lige så høj grad digitalt som i skolegården. Derfor kan mobning være svær at definere og hvor går grænsen?

På kurset får du viden om reglerne vedrørende mobning og input til hvordan I, som skole, kan arbejde med jeres trivselsindsatser så de bliver forankret i jeres daglige pædagogiske praksis.

Undervisere/ Oplægsholdere

Juridisk konsulent Heidi Johannesen og fagkonsulent Charlotte Helbo Lund fra Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Fælles for dem begge er indsigt og forankring i arbejdet om forebyggelse og håndtering af mobning og mobbelignende processer.

 

Se også: Gør jeres trivselsmåling til handling (gratis Pop-up møde i Aarhus)

læs mere Tilmelding