Spring til indhold

Skolernes indeklima

åbne_vinduer

I en landsdækkende kampagne sætter Realdania fokus på at forbedre skolernes indeklima. Det skal ske ved at skabe overblik over skolernes indeklima gennem pilotprojekter, strategiske indeklimaplaner, innovationsprojekter, undervisningsmateriale og faglige netværksarrangementer. Målet er at øge elevernes indlæring og sundhed.

Den 25. september afholder vi det første faglige netværksarrangement, som er et åbent netværksmøde på tværs af indsatserne i kampagnen.

Til konferencen inviteres kommuner, skoler, rådgivere, forskere, producenter og generelt interesserede i indeklima i skolerne. Programmet byder på faglige oplæg, møde med producenter af indeklimaløsninger, workshops og selvfølgelig en masse netværk. Det endelig program er lige rundt hjørnet og sendes ud snarest.

 

læs mere og tilmeld dig


Klasserumsberegner – tjek størrelsen på dit klasselokale

Klasserumsberegneren kan vise om det klasselokale, du undervises- eller arbejder i overholder kravene til rumindhold i bygningsreglementerne. Kravene er 6 kubikmeter luft pr. elev og 12 kubikmeter luft pr. lærer/pædagog, når der samtidig etableres effektiv ventilation.
 
Ved at indtaste længde, bredde, højde samt antallet af lærere og elever, vil beregneren fortælle om lovens krav til kubikmeter luft pr. person overholdes. 

Lovkravende til loftshøjde er minimum 2,5 m, og loftshøjde over 4 m tæller ikke med i beregningen.

Kubikmeter luft pr. elev

0 m3

0 m3

18 m3

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg