Spring til indhold

Seminar: Sunde daginstitutioner, pædagogik og fysiske rum

Barn_turkisVæg.jpg

Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling. Derudover skal der tænkes på personale, som kan være svært at tiltrække, og er det noget, som en bæredygtig profil kan afhjælpe?

På dette seminar tager vi fat i nogen af de udfordrende emner omkring byggeri af daginstitutioner, som mange bygherrer står med i nuværende eller kommende projekter.

Se program og tilmeld