Spring til indhold

Kick-off: Initiativer for studerende med psykisk og fysisk handicap på videregående uddannelser

STPige_orange.jpg

Hvorfor? 

Alle har ret til at få en uddannelse, men færre unge med handicap som følge af psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse og/eller en videregående uddannelse sammenlignet med øvrige unge.

Hvad?

Den 10. maj 2021 har regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgået en politisk aftale om en samlet indsats for elever og studerende med psykiske eller fysiske handicap på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Aftalen skal bidrage til, at flere unge oplever et mere fleksibelt og sammenhængende uddannelsesforløb i forhold til dispensation, vejledning og anden støtte.

Hvordan?
Den politiske aftale rummer syv initiativer, hvoraf Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har ansvar for to af initiativerne indtil udgangen af december 2021.
Konkret vil DCUM udvikle følgende materialer og værktøjer til de videregående uddannelser:

  • Fagligt vejledende materiale i form af et opslagsværk, hvor der vil indgå beskrivelser af de mest udbredte psykiske og fysiske handicap og dertilhørende opmærksomhedspunkter i forhold til studiemæssige sammenhænge. Dette skal understøtte institutionerne i at træffe afgørelser og tilpasninger, der er funderet i den studerendes behov og de enkelte uddannelsers opbygning.
  • Et planlægningsværktøj i form af ”Helhedsorienterede studieplaner”, som skal understøtte institutionernes arbejde med at planlægge et fleksibelt og sammenhængende uddannelsesforløb i samarbejde med den studerende med handicap i forhold til dispensation og anden støtte.

Til information bliver kick-off simultantolket.

Hvornår?
I den forbindelse inviterer DCUM til et virtuelt kick-off tirsdag d. 17. august kl. 12.30-13.00, hvor vi vil præsentere:

  • Tankerne bag de to initiativer
  • Projektets følgegruppe
  • En status på udviklingsprocessen og inddragelse af interessenter i henhold til de to initiativer
  • Et overblik over de produkter, som skal lanceres i december

Er du forhindret i at deltage på dette tidspunkt, vil Kick-off arrangementet blive optaget, så det også kan tilgås efterfølgende. Derfor kan du også tilmelde dig nederst på siden og blot skrive dette som en kommentar, så vil du få eftersendt et link til video og powerpoint-slides. 

Hvem? 
I udviklingsprojektet er det centralt for DCUM at inddrage interesseorganisationer og forskellige typer af videregående uddannelsesinstitutioner, så produkterne bliver anvendelige for praksis og slutbrugernes behov.

Hvis du eller andre relevante kollegaer fra jeres organisation er interesserede i at deltage og høre mere om udviklingsprocessen og tankerne bag de vejledende materialer og værktøjer, er I meget velkomne. 

Tilmelding 

Dette kick-off er gratis og varer 30 min. Der er en begrænsning på 300 pladser, hvilket fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding foregår nederst på siden.

 

Kontakt 

Siv Krog - Udviklingskonsulent

Mail: krog@dcum.dk

Telefon: 21610631

Tenna Laursen – udviklingskonsulent

Mail: laursen@dcum.dk

Telefon: 73545433Tilmelding Kick-off: Initiativer for studerende med psykisk og fysisk handicap på videregående uddannelser

Når du tilmelder dig dette accepterer du samtidig, at vi gemmer dine kontaktoplysninger, så vi kan sende dig informationer ifbm webinaret. Du kan læse mere HER.