Spring til indhold

Innovative læringsmiljøer - Fremtidens klasserum

DCUM #3 Jammerbugt low (40 of 56).jpg (1)

Nye former for undervisning er under udvikling i disse år, og flere og flere skoler indretter sig efter principper for innovative læringsmiljøer, hvor mere åbne læringsarenaer har erstattet det traditionelle klasserum. På denne konference ser vi på erfaringerne fra udlandet og fra praktikere i Danmark.

Vi fokuserer på sammenhængen mellem de pædagogiske visioner og de fysiske rammer på skolerne, og vi diskuterer, hvordan vi kan sikre, at de understøtter hinanden. Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø.

info og tilmelding


DCUM Webinar-række: Fysisk og Æstetisk undervisningsmiljø

Skoleledere fortæller om deres erfaringer med det byggede undervisningsmiljø. Det er alt fra betydningen af den pædagogiske version, til hvordan man træffer kloge valg ved at teste før man bygger. 

Se vores webinar og få gode råd direkte fra skoleledere der står overfor renovering eller nybyg af deres skole.

 

Afholdte webinarer:

Webinar 1: Betydning af pædagogisk vision for et succesfyldt byggeri

Webinar 2: Skab værdi i dit byggeprojekt - tænk ibrugtagning ind fra start 

Webinar 3: Når eleverne selv bygger deres undervisningsrum

Webinar 4: Træf kloge valg og test i praksis før du bygger dit undervisningsmiljø

Webinar 5: Rum og udvikling af ny skolekultur

Webinar 6: Gode skoletoiletter og elevansvar

Webinar 7: Sådan kan indeklimaet tænkes ind i hverdagens pædagogik

Webinar 8: Få gode råd og ideer til hvordan skolens fysiske rammer kan understøtte lærernes samarbejde 

webinar_foto_2020.png