Spring til indhold

Hvordan understøtter vi udflytningen af studiepladser

STAula.jpg

Dette seminar byder på oplæg om erfaringer fra arbejdet med de fysiske rammer og campusdannelse – både fra Danmark og vores naboer i norden. Du kan bl.a. blive klogere på erfaringer med campusudvikling fra RUC og Det Kongelige Akademi i Kalundborg, hvordan man kan arbejde med at skabe attraktive bymiljøer samt erfaringer fra NTNU i Norge.

Udover mange spændende oplæg byder seminaret også på aktive snakke og debatter med inklusion af deltagere og oplægsholdere. Seminaret er for dig der beskæftiger sig – eller skal til at beskæftige sig – med byg, renovering, indretning eller drift af nuværende eller kommende uddannelsesinstitutioner.

Læs mere og tilmeld


Klasserumsberegner – tjek størrelsen på dit klasselokale

Klasserumsberegneren kan vise om det klasselokale, du undervises- eller arbejder i overholder kravene til rumindhold i bygningsreglementerne. Kravene er 6 kubikmeter luft pr. elev og 12 kubikmeter luft pr. lærer/pædagog, når der samtidig etableres effektiv ventilation.
 
Ved at indtaste længde, bredde, højde samt antallet af lærere og elever, vil beregneren fortælle om lovens krav til kubikmeter luft pr. person overholdes. 

Lovkravende til loftshøjde er minimum 2,5 m, og loftshøjde over 4 m tæller ikke med i beregningen.

Kubikmeter luft pr. elev

0 m3

0 m3

18 m3