Spring til indhold

Gå-hjem-møde: Har I styr på de nye mobberegler? (København)

STdreng_pige_gang.jpg

 

Har din skole styr på de nye  regler om håndtering af mobning? Har dine elever?

Ved du, hvem din skole har udpeget til at behandle klager og ved du, hvor du kan få hjælp?

Er du klar over skolens muligheder, hvis en mobbesag bliver anmeldt til politiet som fx vold eller deling af billeder?

Få svar på disse og mange andre spørgsmål om de nye regler for håndtering af mobning på de danske ungdomsuddannelser. Kom og bliv klædt på til at behandle indkomne klagesager.

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) inviterer i samarbejde med 'Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier' og 'Danske Gymnasier' til gratis gå-hjem-møder om emnet. Møderne henvender sig til ledere og ressourcepersoner på ungdomsuddannelser.

Tilmeld dig ved at udfylde formularen nederst på siden. 

 

PROGRAM

NEXT Uddannelse København
Carl Jacobsens Vej 25
2500 Valby

 

13:00  Ankomst og kaffe

 

13:10  Status fra DCUM

*Hvor mange klagesager har DCUM og Den Nationale Klageinstans mod Mobning modtaget, efter de nye regler er trådt i kraft?

*Fylder visse former for mobning mere end andre i de indkomne klagesager og i DCUM’s forebyggende rådgivning generelt, f.eks. digital mobning?

*Inddrages DCUM i sagerne, inden de munder ud i en eventuel klagesag?

*Benytter skolerne DCUM’s rådgivningsfunktion som en forebyggende instans?

*Er der behov for at udbrede kendskabet til DCUM’s rådgivningsfunktion til ledelsen på skolerne og i givet fald hvordan?13:30  Oplæg om ”mobbehåndtering” og klager over håndtering v/DCUM

Baggrunden er de regler i undervisningsmiljøloven, som trådte i kraft den 1. august 2017:

* Kort om mobning

* De nye handlepligter, når der er tale om mobning

* Hvordan behandler man en klage?

 

14:30  Drøftelse i grupper

*Rollefordeling på skolen

*Refleksion over skolernes nuværende og fremtidige praksis på mobbeområdet mm.

 

15:00  Fælles opsummering og afrunding

 

15:30  Tak for i dag!

 

Mere info: thomsen@dcum.dk telefon 72 26 54 10Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)

DCUMs netværk

DCUM deltager i netværk og driver egne netværk for at samle og dele viden og inspiration om børne- og undervisningsmiljø. 

 

 

 

 

læs mere
SMpiger_verdenskort.jpg