Spring til indhold

DEG Årsmøde - DCUM workshop 2

STElever_bænke.jpg

Global medborger – hvilke kompetencer skal vi ha’?

Hvordan kan vi som uddannelsesinstitutioner bidrage til, at unge bliver klar til at møde verden og være globale, demokratiske medborgere? Hvilke kompetencer kræver det at indgå i bæredygtige fællesskaber? Og hvad vil det overhovedet sige at være global medborger?

Randi Bruhn Mannion lægger op til dialog om globalt medborgerskab, demokratisk dannelse, konkrete kompetencer og elevinddragelse i hverdagen – og kommer med bud på, hvordan det kan være med til at skabe en større fortælling om eud-elever som nyskabende i forhold til bæredygtige fællesskaber. Sara Rønning-Bæk er selv ung og deler sine konkrete erfaringer med unges arbejdsformer og processer. Hvordan gør unge ”verdensmål til hverdagsmål”? Sara Rønning-Bæk fortæller også om konkrete samarbejder inden for uddannelsessektoren, blandt andet med eksempler fra Viden Djurs.

 

https://deg.dk/fileadmin/2._Aktuelt/3._Arrangementer/2019_AArsmoede/AArsmoede_2019_Program..pdf