Spring til indhold

DEG Årsmøde - DCUM workshop 1

STElever_bænke.jpg

Hvordan kobler vi EUD med FN’s verdensmål?

I workshoppen skal der arbejdes med verdensmål i praksis på erhvervsuddannelser. Hvordan hænger begreber som erhvervsuddannelsernes dna, pædagogik, elevernes dannelse, attraktivt undervisningsmiljø, innovation og iværksætteri sammen med FN’s verdensmål? Hvordan kan de kobles? Og hvorfor?

Randi Bruhn Mannion vil argumentere for, at verdensmålene, særligt de mere handlingsorienterede delmål fx inden for industri, teknologi og inklusion, kan være en katalysator for eud-elevernes uddannelse, dannelse og trivsel. Vores elever skal som færdiguddannede være med til at skabe bæredygtige løsninger – både inden for de tekniske og de merkantile arbejdsfelter. Det kræver dels høj faglighed og indsigt, men også et lokalt og globalt udsyn. Workshoppen vil søge svar på, hvordan vi sikrer det.

https://deg.dk/fileadmin/2._Aktuelt/3._Arrangementer/2019_AArsmoede/AArsmoede_2019_Program..pdf