Spring til indhold

Dansk Trivselsforum 2017

SMSkatere.jpg

DCUM siger tak for en god dag i Odense. Vi ses igen til næste år...

   

 

  

   

 

Dagens oplæg:

  • Slides fra Hans Henrik Knoop kan hentes her
  • Videooplæg fra Bjørn Holstein kan genses her
  • Slides fra Helle Rabøl Hansen kan hentes her
  • Slides fra Stefan Hermann (kommer snart)
  • Slides fra Susanne Gade Clausen kan hentes her

'Elevernes fællesskab og trivsel i skolen'. Læs om undersøgelsen, og se rapporten

Seneste nyt fra Helle Rabøl Hansen: 'Parentesmetoden -tænkestrategier mod mobning'

 


 

Dansk Trivselsforum: Fællesskaber og trivsel blandt skoleelever

 

Grundskolen er et vilkår for alle børn. Grundskolen er samtidig en arena for fællesskaber som har stor betydning for børnenes trivsel og læring. Fællesskaber omkring værdier, traditioner og interesser – alle sammen forankrede på skolen, i klassen eller i SFO’en. Alle har brug for gode fællesskaber og tillidsfulde relationer - også skoleelever. Derfor er fællesskaber i skolen noget vi skal skal undersøge, værne om og tage alvorligt, og det vil vi gøre på Dansk Trivselsforum 2017.

Internationale undersøgelser viser, at den danske grundskole er meget dygtig til at skabe fællesskaber. Det handler om helheden, det som karakteriserer skolen og relationen mellem individerne. Vi vil på årets konference benytte den nationale trivselsmåling til at karakterisere graden af fællesskab i alle danske skoler. Hvor meget, og hvilke aspekter af trivslen er særligt påvirket af fællesskab? Det redegør vi for, samtidig med at vi understreger vigtigheden af fortsat  at være nysgerrige på, hvad et godt fællesskab betyder, og hvad inkluderende kulturer består af.

Hent DCUM rapporten om fællesskaber og trivsel i skolen her.

Men vi må dog i fælleskabs-rusen ikke glemme den enkelte elev og hans/hendes individuelle behov. Et godt fællesskab kan ikke stå alene, og på Dansk Trivselsforum 2017 vil vi derfor komplementere med begreberne mangfoldighed og individualitet, idet oplevelsen af frihed også er afgørende for skoleelevernes trivsel. 

Oplægsholdere

På Dansk trivselsforum 2017 præsenterer vi bla.

  • Hans Henrik Knoop
  • Bjørn Holstein
  • Helle Rabøl Hansen
  • Vincent F. Hendricks
  • Stefan Hermann

Konferencens oplægsholdere vil på forskellig vis dykke ned i skolefællesskab, og nuancere begrebet i erkendelse af at alle elever skal kunne trives, udvikle sig og lære –både som individer og i fællesskaber. Første oplægsholder går på kl 9.30, og dagen slutter kl ca 15.15. 

Velkommen til Dansk Trivselsforum 2017

Download programmet for Dansk Trivselsforum 2017