Spring til indhold

Børn & Unge Topmøde

DCUM #1 Thorsted low (21 of 55).jpg

Trivsel og stærke fællesskaber for alle børn og unge

Undersøgelser viser det. Dagtilbud og skoler oplever det. Alle kommuner er presset af det. Flere og flere børn og unge har det svært og trives hverken i børnehaven, skolen eller når de har fri. Det kalder på nysgerrighed over for, hvorfor så mange børn og unge har det dårligt. Og det kalder på løsninger, som både styrker de brede og rummelige fællesskaber og sikrer gode tilbud til de børn og unge, som har behov for andre rammer.

Opgaven er enorm for alle landets 98 kommuner, der hver dag arbejder for at sikre, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer. Op mod 20 procent af børn og unge har særlige behov og mere end fem procent går i specialtilbud. Efterspørgslen på specialtilbud stiger så kraftigt, at kommunerne ikke kan følge med. Der er ingen nemme løsninger, men udviklingen skal vendes.

Det er en kommunal kerneopgave at sikre dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med gode rammer for børnefællesskaber. Vi må ikke blot tale om inklusion og segregering. Vores almene tilbud skal være det bærende. De skal kunne rumme de børn, vi møder, og den mangfoldighed, de repræsenterer.

Derfor har vi i KL’s Børne- og Undervisningsudvalg valgt, at årets Børn & Unge Topmøde skal sætte fokus på, hvordan vi sikrer trivsel og stærke fællesskaber for alle børn og unge.

 

info og tilmelding


SKOLETRIVSEL FOR ALLE ! Et værktøj til alle som ønsker at arbejde strategisk med skolens trivselsindsatser

Gennem fire trin med videoer og øvelser guides skolens ledelse og trivsels-team gennem en proces, som styrker jeres strategiske arbejde med trivsel

læs mere
SMSkatere.jpg

Tilsyn med undervisningsmiljøet

Som tilsynsmyndighed vil DCUM arbejde for at sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø for alle elever og studerende, som er omfattet af undervisningsmiljøloven. 

DCUM anser inddragelse af elever og studerende i skolens arbejde med undervisningsmiljøet som en forudsætning for at skabe et godt undervisningsmiljø. Tilsynet bestræber sig derfor på, at elevernes og de studerendes stemme bliver hørt i alle tilsynssager.

læs mere
20070425-027.jpg